Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Ändrad organisering av våra elevcoacher

Två flickor sitter på en sportplan. Den ena snurrar en basketboll på fingrarna, den andra sitter bakom.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ändra organiseringen av våra elevcoacher. Förändringen innebär att barn- och utbildningsnämnden tar tillbaka ansvaret för elevcoacherna.

Våra elevcoacher arbetar inom fritidsverksamheten på Karstorpskolan, Rutsborgskolan och Bjärehovskolan. Där driver de café, bygger relationer samt skapar aktiviteter och ordnar utflykter för eleverna m.m.

Elevcoacherna organiseras idag av kultur- och fritidsnämnden på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att stärka det pedagogiska arbetet på skolorna ytterligare. För att uppnå detta beslutade nämnden att organisera elevcoacherna till respektive skola där rektorn blir ansvarig. Beslutet innebär att ansvaret för elevcoacherna i sin helhet återgår till barn- och utbildningsnämnden och skolorna från och med januari 2024.

Införande av förändringen

Genom att organisera elevcoacherna inom samma ansvar som övrig pedagogisk verksamhet är förvaltningens sammantagna bedömning att åtgärden ytterligare ökar verksamhetens kvalitet. Införandet av förändringen kommer att ske gradvis fram till höstterminen 2024.

Vad händer nu?

Verksamhetschef för grundskolan och verksamhetschef för kultur och fritid har fått i uppdrag att påbörja arbetet med införandet.

Sedan tidigare är det beslutat att även fritidshemmen och skolbiblioteken också ska organiseras under barn- och utbildningsnämnden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv