Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Uppleva & göra

Organisering av fritidshem och skolbibliotek från höstterminen 2024

Ett gosedjur i form av en vit hund i tyg ligger på en bokhylla full med böcker och tittar nedåt. Intill gosedjuret syns två Bamsetidningar.

Skolbiblioteken kommer framöver att organiseras under respektive skola. Tidigare har kultur och fritid organiserat dem.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ändra organiseringen av fritidshem för årskurs 4 - 6 och skolbiblioteken. Förändringen innebär att barn- och utbildningsnämnden tar tillbaka ansvaret för fritidshemmen och skolbiblioteken.

Barn- och utbildningsnämnden har hittills varit huvudman och haft ansvaret för skolornas fritidshem och skolbibliotek. Fritidshem för elever i årskurserna 4–6 och skolbiblioteksverksamheten har dock överförts till kultur- och fritidsnämnden för genomförande. Kultur- och fritidsnämnden organiserar idag dessa verksamheter på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden och får medel för driftskostnader.

Förändringar beslutade av barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att stärka det pedagogiska arbetet inom fritidshem och skolbibliotek ytterligare. För att uppnå detta beslutade nämnden att organisera båda verksamheterna till respektive skola där rektorn blir ansvarig.

Beslutet innebär att ansvaret för fritidshem och skolbibliotek i sin helhet återgår till barn- och utbildningsnämnden och skolorna från och med januari 2024.

Införande av förändringen

Den nya organiseringen kommer att införas under våren 2024 och förväntas vara klar till höstterminen 2024. Elever som går på fritidsklubben idag kommer inte att påverkas under vårterminen. Vårdnadshavare som berörs kommer att få information från sina barns rektor om vad förändringen innebär på den egna skolan i god tid inför läsårsstarten i augusti 2024.

Förändringen innebär att barn- och utbildningsnämnden tar tillbaka ansvaret för fritidshemmen och skolbiblioteken. Genom att organisera fritidshemmen för åk 4 – 6 samt skolbibliotek inom samma ansvar som övrig pedagogisk verksamhet är vår sammantagna bedömning att åtgärden ytterligare ökar verksamhetens kvalitet. Införandet av förändringen kommer att ske gradvis fram till höstterminen 2024.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv