Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Omorganisation av nattpersonal inom hemtjänsten

Kvinna med äldre man i hemmiljö

Nattpersonalen inom hemtjänsten kommer från och med den 23 januari att ingå i varsin arbetsgrupp inom respektive hemtjänstområde tillsammans med ordinarie dag- och kvällsmedarbetare.

Förändringen ska bidra till att höja kvaliteten på den vård och service som erbjuds inom hemtjänsten.

Vi vill med denna förändring skapa en bättre helhetssyn, säger Liselott Nilsson Klang, avdelningschef för hemtjänsten och fortsätter;

Det är lika viktigt att de medarbetare som arbetar dagtid får en god insyn i hur natten har varit, som att nattpersonalen är insatta i händelser under dagen.

Den gemensamma tillhörigheten underlättar även vid utbildningar och arbetsmöten, då det säkerställs att alla får samma information. Alla medarbetare ges också möjlighet att träffa alla deltagare i verksamhetens arbetsgrupper.

På detta sätt blir dygnets alla timmar representerade i våra tvärprofessionella team, avslutar Liselott Nilsson Klang.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Liselott Nilsson Klang

Navigera vidare

Arkiv