Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Organisationsförändring inom hemtjänstområde Solberga

Yngre kvinna hjälper äldre man

Från och med den 1 januari 2024 kommer hemtjänstområde Solberga att ingå i område City och område Hamnen.

Solberga är indelat i tre geografiska delar eller team. Denna indelning kommer att kvarstå och samma medarbetare som i dag besöker brukare i de olika teamen kommer att fortsätta göra detta. Skillnaden är att Solberga kommer att ingå i ansvarsområde City och Hamnen från den 1 januari 2024. Solberga går då organisatoriskt över till område City med enhetschef Björn Malmros som ansvarig för team 1 medan team 2 och 3 går in under område Hamnen med Senija Boskovic som ansvarig enhetschef.

Förändringen innebär ingen förändring för brukarna, utan medarbetarna kommer att arbeta kvar i sina geografiska arbetsområden.

Teamledarskap inom hemtjänsten

I samband med organisationsförändringen kommer hemtjänsten att börja arbeta med teamledarskap. Varje enhetschef kommer att få en erfaren undersköterska som teamledare.

Teamledarna har som uppgift att coacha och leda medarbetarna och vara som en brygga mellan enhetschef och medarbetare, menar Liselotte Nilsson Klang, avdelningschef för hemtjänsten.

Arbetet med teamledarskap kommer att börja med områdena Hamnen och City.

Gemensam grund för ökad kvalitet

Från och med januari 2024 kommer varje hemtjänstgrupp att genomgå en utbildning för att ge alla en gemensam grund att arbeta utifrån. Utbildningen ska ge nya kunskaper i bemötande, förväntningar och kunskap kring olika frågor som kan dyka upp i det dagliga arbetet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Liselott Nilsson Klang

Navigera vidare

Arkiv