Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Budget beslutad i kommunfullmäktige

En träklubba ligger på ett bord. Bilden symboliserar beslutsfattande i en kommun.

Politikerna i kommunfullmäktige hade sammanträde den 26 oktober. Då beslutades bland annat att godkänna förslag till budget för år 2024 och plan för ekonomin för åren 2025 - 2027.

Vi har tidigare kommunicerat om förslaget till budget för 2024 och plan för ekonomin för åren 2025-2027. Nu har kommunfullmäktige beslutat att godkänna förslaget.

Det är en budget som visar på fortsatt svårt läge i ekonomin. Förändringar i vår omvärld skapar utmaningar för Lomma kommun. Hög inflation, stigande räntor och extremt höga pensionskostnader innebär ett behov av att ställa om. Vi har också ekonomiska utmaningar på lång sikt på grund av att befolkningen blir äldre.

Trots de skakiga omvärldsfaktorerna är Lomma kommuns ekonomi fortsatt god. Vi måste arbeta tillsammans för att ”ställa om” och möjliggöra för varje skattekrona att ge god effekt. Kommunen går in i stora investeringar som satsning för framtiden och för att skapa goda förutsättningar för kommunen som helhet.

Ta gärna del av mer detaljer i budgeten via vår tidigare kommunikation.

Vision och övergripande mål

Under kommunfullmäktiges sammanträde beslutades även att anta vision och nya övergripande mål för kommunen. Vid en ny mandatperiod ska en översyn av vision och övergripande mål göras. Kommunens verksamheter följer sedan visionen och de övergripande målen när de planerar och utför insatser de kommande fyra åren.

Lomma kommuns nya vision:
Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.

Nya övergripande mål

  • Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget.
  • Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar.
  • Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet.

Läs gärna mer om de övergripande målen i en tidigare kommunikation.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde publiceras inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv