Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Fördelning av förskoleklasser beslutad

En vuxen pekar på en läsplatta. Två barn tittar nyfiket på och ett av dem pekar på plattan.

Antalet barn i förskola och grundskola minskar i Lomma kommun. Kommunen behöver därför anpassa verksamheterna, så att alla barn kan ta del av en kvalitativ utbildning.

Barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun har därför den 10 oktober tagit beslut om att genomföra den förändrade fördelningen av förskoleklasser i Lomma kommun som förvaltningen tidigare lagt fram.

Beslutet innebär att Löddesnässkolan och Pilängsskolans förskoleklasser pausas med start höstterminen 2024.

Löddesnässkolan planerar att återuppta mottagandet av förskoleklasser augusti 2027 och därefter stegvis utöka skolans verksamhet. Pilängskolan kommer under de närmsta åren att fungera som en skola för årskurs 4 till 9, så länge som elevunderlaget inte innebär ändrade förutsättningar.

Ett viktigt klargörande är att varken Löddesnässkolan eller Pilängskolan kommer att läggas ner.

Vi hoppas att vi genom ökad förståelse för de utmaningar kommunen står inför, tillsammans kan hitta en väg framåt som är bäst för alla våra barn. Samtidigt förstår vi den oro och frustration som denna process väckt, säger Gun Larsson (L), ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Vi vill därför vara särskilt tydliga med att beslutet innebär att ingen av skolorna kommer att avvecklas. Vårt huvudsakliga mål är att säkerställa att alla våra elever får en högkvalitativ utbildning och besluten vi fattar reflekterar detta engagemang.

Beslutet ska säkerställa att skolorna får likvärdiga förutsättningar för att exempelvis kunna skapa effektiva scheman, erbjuda heltidstjänster och ha pedagogiska tjänster som gynnar alla elever.

Invånarnas feedback är viktig för kommunens fortsatta arbete och planering. Lomma kommuns barn och ungdomar är vår framtid. Vårt ansvar är att ge dem den bästa möjliga starten i livet genom en stabil och högkvalitativ utbildning, avslutar Gun Larsson.

Eftersom barn- och utbildningsnämndens ordförande, Fredrik Karström (M), samt vice ordförande Lena Wahlgren (M), anmält jäv, är det ledamoten Gun Larsson (L) som varit Alliansens talesperson i ärendet.

Vanliga frågor och svar om förskoleklasserna inför höstterminen 2024.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv