Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förändringar för förskoleklasserna till nästa läsår

Antalet barn både i förskolan och grundskolan har minskat de senaste åren. Därför kommer antalet förskoleklasser som startar nästa läsår att vara färre än tidigare. Förändringarna märks både i Bjärred och Lomma.

Vi följer utvecklingen i befolkningsprognoserna noggrant och anpassar organisationen efter de rådande förutsättningarna. Efter dialog i rektorsgruppen för våra grundskolor och samverkan med fackliga organisationer har följande beslutats med start läsåret 2024-2025.

Den norra kommundelen, Bjärred och Borgeby:

  • Alfredshällskolan har två förskoleklasser
  • Bjärehovskolan har två förskoleklasser
  • Löddesnässkolans förskoleklass pausas med start höstterminen 2024.
  • Rutsborgskolan kvarstår med en förskoleklass

Den södra kommundelen, Lomma:

  • Fladängskolan kvarstår som F – 6-skola. Från och med årskurs 7 börjar alla elever på Pilängskolan
  • Karstorpskolan kvarstår som F – 9-skola
  • Pilängsskolans förskoleklass pausas med start höstterminen 2024. Planen är att successivt pausa åk F – 3 på Pilängskolan
  • Strandskolan kvarstår som en F – 3-skola. Från och med årskurs 4 börjar alla elever på Pilängskolan

Den skola som eleven börjar i förskoleklass i, är också den skola barnet sedan fortsätter i. Det är ännu för tidigt att säga i vilken skola de barn som bor i upptagningsområdet för Löddesnässkolan och Pilängskolan kommer att gå. Kartorna som tas fram inför skolvalet förväntas bli klara i december.

Vanliga frågor och svar om förändringen.

Prognos framöver

Rektorerna har under de senaste åren fört en diskussion om alternativa lösningar för att möta de minskade elevtalen. Elevunderlaget och prognosen framöver medger att fem förskoleklasser startar i Bjärred/Borgeby under de närmaste tre åren. I Lomma kommer sju förskoleklasser att startas varje år under de närmaste 5-7 åren.

Under de senaste åren har strategin varit att tunna ut organisationerna med allt färre elever i klasserna samt på sina håll skolor med endast en klass per årskurs. Rektorsgruppens bedömning är att detta inte är hållbart över tid eftersom det försvårar möjligheterna att möta alla elevers behov och ge stabila planeringsförutsättningar. Beslutet innebär inte någon besparing i grundskolan utan borgar för att skolorna får likvärdiga förutsättningar för att kunna göra bra schema, erbjuda heltidstjänster och ha pedagogiska tjänster utöver grundorganisationen, vilket gynnar alla barn, säger Susanne Haglind, tillförordnad verksamhetschef grundskola.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind

Navigera vidare

Arkiv