Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen 2023?

Äldre dam och medarbetare samtalar

Socialstyrelsen låter varje år undersöka brukarnas nöjdhet med äldreomsorgen. I årets resultat för Lomma kommun syns en tydlig ökad nöjdhet kring särskilda boende, men nöjdheten med hemtjänsten är fortsatt låg.

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden som Socialstyrelsen genomför årligen. Resultaten för 2023 års enkät presenterades den 5 oktober, uppdelat i två olika delar, en för särskilt boende och en för hemtjänst.

Det är glädjande att se att de förändringar som genomförts inom våra särskilda boende har gett resultat! Vi ligger nu på rikssnittet. Samtidigt visar resultatet att vi inte ligger lika bra till i vårt utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Här kvarstår ett arbete att göra, konstaterar Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande.

Särskilt boende

När det gäller de särskilda boendena i Lomma kommun har den sammantagna nöjdheten ökat. I år säger sig 75 % vara mycket eller ganska nöjda, jämfört med 54 % förra året. Motsvarande siffra för hela riket är 78 %.

Vi kan se att nöjdheten gällande bland annat kost och trivsel kring matstunderna har ökat, säger Magnus Ydmark, tf. socialchef. Även de boendes förtroende för personalen och hur trygga de känner sig har ökat betydligt, från 60 till 70 %, respektive från 68 till 85 %.

När det gäller samarbete mellan anhöriga och boende ligger Lomma kommun högt, 82 % nöjda svar mot 83 % nationellt. Förra året låg den siffran lokalt på 63 %.

När det gäller aktiviteter som erbjuds på boenden har andelen nöjda ökat även där jämfört med förra året.

Vi hoppas att vår satsning med aktiviteter på särskilda boenden, där äldrepedagoger i samarbete med dagverksamheten hjälps åt att planera och genomföra aktiviteter kommer att göra ännu större skillnad, säger Magnus Ydmark.

Den upplevda nöjdheten varierar mellan de olika särskilda boendena i kommunen.

Här måste vi arbeta mer med att hålla en jämn och hög kvalitet på alla våra boenden, säger Susanne Borgelius.

Hemtjänsten

För hemtjänsten minskade den sammantagna nöjdheten i Lomma kommun från 67 % förra året till 62 % i år. Den genomsnittliga siffran för riket är 86 %.

De brister som lyfts har vi identifierats och vi arbetar med dem, kommenterar Magnus Ydmark. Vi har bland annat tillsatt en avdelningschef som kan fokusera på utvecklingen av hemtjänsten.

En utmaning är att bibehålla kontinuiteten bland chefer och medarbetare, vi behöver både skapa trygghet och höja förtroendet för verksamheten, säger Susanne Borgelius. Det tar tid att vända verksamheten och vi behöver ökad stabilitet. Det som är positivt är att majoriteten (85%) är nöjda med personalens bemötande och det är väldigt viktigt.

Jag vill passa på att tacka alla som har svarat på enkäten, det är värdefullt för vårt långsiktiga arbete! poängterar Susanne Borgelius.

Mer om enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning om hur äldre uppfattar äldreomsorgen. Undersökningen gjordes under perioden mars-maj 2023 i form av enkäter. De som svarat är personer som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. Undersökningens sammanställda resultat kommer att användas som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Resultatet från undersökningen går att ta del av via: Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv