Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 13 september

Röda linjer på en karta som visar detaljplanens gränsdragning. Planområdet avgränsas av Vinstorpsvägen i norr, Hamntorget i väst, Hamngatan och del av Banparken i syd. Den västligaste delen av Vinstorpsskolan ligger även inom planområdet.

Planområdet avgränsas av Vinstorpsvägen i norr, Hamntorget i väst, Hamngatan och del av Banparken i syd. Den västligaste delen av Vinstorpsskolan ligger även inom planområdet.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 13 september. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Detaljplan för gymnasieskola och nytt kommunhus föreslås antas

Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplanen för gymnasieskola och nytt kommunhus i centrala Lomma.

Detaljplanen prövar lämpligheten att använda fastigheterna 34:1 m.fl. i Lomma för gymnasieskola och kommunhus samt i mindre utsträckning centrumverksamhet. Planområdet avgränsas av Vinstorpsvägen i norr, Hamntorget i väst, Hamngatan och del av Banparken i syd. Den västligaste delen av Vinstorpsskolan ligger även inom planområdet.

Planförslaget ställdes ut för granskning 29 mars-30 april tidigare i år. Kommunfullmäktige tar beslut på sammanträdet den 28 september.

I området planeras för en gymnasieskola och nytt kommunhus i det kvarter där kommunhuset finns idag. Genom att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus så möjliggör vi för fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapar rådighet över kvalitet och kostnader och skapar ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare. Samtidigt stärker vi befintliga stråk mellan tågstation, centrum och hamn och skapar nya platser som bidrar till ett levande centrum.

Läs gärna mer på projektsidan för kommunhus och gymnasieskola.

Plommonskogen kan bli nästa naturreservat i kommunen

Plommonskogen är ett viktigt grönt inslag i området mellan Bjärred och Borgeby. Nu har kommunstyrelsen gett planeringsavdelningen i uppdrag att försöka bilda ett naturreservat där.

En handlingsplan har tagits fram för utveckling av området i samband med utbyggnaden av det intilliggande området Bjärreds vångar. Plommonskogen är en viktig länk i den blivande sammanhängande grönstrukturen i och runt Bjärreds vångar.

I Plommonskogen finns bland annat träd i blandade åldrar, mindre upptrampade stigar, orkidéer, en glänta och en mindre våtmark. Arbetet med att inrätta naturreservat kan påbörjas år 2024.

Ta gärna del av handlingsplanen för Plommonskogen Pdf, 15.7 MB..

Karta som visar var Plommonskogen ligger.

Plommonskogen markerad i rött.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv