Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Nya riktlinjer för insatser inom hemtjänst

Kvinna pratar med äldre man

Riktlinjerna för insatser i ordinärt boende har uppdaterats. En övre gräns för hur många insatstimmar som kan beviljas har införts för att kunna garantera trygghet, säkerhet och behov av tillsyn.

Socialnämnden tog i våras beslut om att revidera riktlinjerna för bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Hemtjänstens uppgift är att ge dig stöd och hjälp i ditt hem för att du ska kunna vara så självständig som möjligt. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från just din livssituation. När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i den egna hemmiljön bör det finnas möjlighet att få flytta till en särskild boendeform.

När behovet av insatser blir för omfattande

Socialförvaltningen ska i möjligaste mån stötta den enskilde att vara självständig och kunna bo kvar i sitt hem. För att garantera att trygghet, säkerhet och behovet av tillsyn kan tillgodoses i den egna hemmiljön, har det införts en övre gräns för hur många insatstimmar brukare med hemtjänst kan beviljas.

När behovet av hemtjänst uppgår till mer än 100 timmar per månad bedöms omsorgsbehovet vara så omfattande att skälig levnadsnivå inte längre kan garanteras i det egna hemmet. Den enskilde ska då istället beviljas plats på särskilt boende.

Läs mer om hemtjänst

Riktlinjer för bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning Pdf, 428.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om beviljade insatstimmar inom hemtjänsten

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Navigera vidare

Arkiv