Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Äldreomsorg

Politiker besökte Lommas särskilda boenden

Besökare och medarbetare på det särskilda boendet Strandängsgatan.

Varma färger, provsmakning av mat och trädgårdsfika mötte de intresserade och nyfikna gästerna när förvaltningschef Ajsela Music bjöd med kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och oppositionsråd Per Bengtsson till Lommas särskilda boenden.

Måndagen den 12 juni besökte förvaltningschef Ajsela Music Lommas särskilda boenden tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och oppositionsråd Per Bengtsson.

Det bästa sättet att uppleva verksamheten är på plats, menar Ajsela Music, som bjudit in till besöket. Vi arbetar ständigt med att förflytta oss i rätt riktning och det är viktigt att våra politiker är med på den resan och ser hur långt vi har kommit.

Rundturen började på Mötesplats Havsblick där enhetschef Ulrika Hjelm Clausen berättade om kommunens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Även mat och kost diskuterades och gruppen intog dagens lunch på restaurang Havsblick. På dagens meny stod kycklinggryta med kokosmjölk och ris. Samma mat serveras även på kommunens äldreboende. På frågan om hur det smakade, kom svaret:

Alldeles utmärkt!

Näst på listan stod Strandängsgatan. Här mötte enhetschef Susanna Ahlin upp tillsammans med Marlene Olsson, äldrepedagog och Lotta Lindström, specialistundersköterska.

Både tjänsterna är införda som en del av satsningen på äldreomsorgen. Det ska finnas en specialistundersköterska på varje avdelning vid de särskilda boendena. Även hemtjänsten kommer att ha en specialistundersköterska i varje team. Äldrepedagogerna ska sprida kunskap om till exempel näringslära, aktiviteter och bemötande och vara ett stöd ute i verksamheten.

Det är viktigt att vi säkerställer kvaliteten på omvårdnaden så att den blir likvärdig. Målet är att alla äldreboenden i kommunen ska vara uppbyggda på samma sätt. Som medarbetare ska man känna igen sig, oavsett vilken avdelning man arbetar på och de boende ska inte märka skillnad på vem som arbetar.

Susanna Ahlin berättade vidare att de målat om väggarna i milda, varma färger, satt upp tavlor och bytt ut möbler efter kontakt med Demensförbundet.

Miljön ska vara hemtrevlig och inbjudande både för boende och medarbetare, med färger och inredning anpassade efter målgruppen.

Varje dag erbjuds schemalagda sociala aktiviteter, det kan handla om sittgympa, promenader, dans och musik, frågesport eller handmassage.

Aktivitet är lika viktigt som mediciner och mat, menar Marlene Ohlsson. Sommartid försöker vi förflytta verksamheten utomhus så långt det går.

Robert Wenglén och Per Bengtsson passade på att ställa frågor både till medarbetare, vikarier och boende under besöken.

Jag får ett väldigt gott intryck av det jag ser och även när jag pratar med medarbetarna, säger Robert Wenglén.

Ja, vi har mycket kunnig och omsorgsfull personal, instämmer Per Bengtsson.

Även de särskilda boendena Vega och Orion fick besök under eftermiddagen med rundvandring, presentation och gemensam trädgårdsfika med de boende. Efter sommaren blir det besök även i Bjärred.

Läs mer om utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen

Entrén vid Strandängsgatan

Ajsela Music, Per Bengtsson, Robert Wenglén, Lotta Lindström, Marlene Olsson och Susanna Ahlin i entrén på Strandängsgatan.

Entrén vid Strandängsgatan i Lomma. Robert Wenglén, Ajsela Music och Per Bengtsson på väg till nästa boende.

Robert Wenglén, Ajsela Music och Per Bengtsson på väg till nästa boende.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kommunikation Lomma kommun

Navigera vidare

Arkiv