Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förändringar i grundskolans organisation

Ett barn med långt ljust hår syns bakifrån sittandes i en skolbänk och skrivandes i en mattebok.

Anpassningar till budgetläge 2023 och framåt har inneburit ett arbete med att ändra grundskolans ledningsorganisation. Nu är den nya organisationen inför höstterminen 2023 klar.

Ett antal förändringar planeras med start i augusti. 

Vi gör ett par förändringar på ledningsnivå som vi är övertygade om inte kommer att påverka elever och vårdnadshavare negativt, säger förvaltningschef Roberto Citterio.

Rutsborgskolan och Löddesnässkolan kommer att ha en och samma rektor, Daniel Alvén, som idag är rektor på Rutsborgskolan. Denna förändring gäller redan från och med den 1 juni.

Följande förändringar gäller från den 1 augusti:

  • Susanne Haglind, nuvarande rektor på Bjärehovskolan, blir tf verksamhetschef grundskola under läsåret 2023/2024, med start i augusti i år.
  • Victoria Rhudin Lindell, idag rektor på Strandskolan, blir tf rektor på Bjärehovskolan under läsåret 2023/2024.
  • Jonas Hällström, rektor på Fladängskolan, blir även rektor för Strandskolan från och med augusti.
  • Cornelia Malm blir rektor för både Karstorp Norra och Karstorp Södra.
  • Veronika Pierville, idag rektor för Karstop Södra, tar över rektorskapet på Pilängskolan.
  • Annette Rosenhall, rektor för Linneaskolan, får även ansvar för den särskilda undervisningsgruppen kallad Karstorp C.

Ett intensivt arbete för att nå budgetbalans har genomförts under våren.

Med åtgärderna når förvaltningen budgetbalans och är stabilt rustade för det osäkra omvärldsläget 2024, säger Roberto Citterio.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv