Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 26 april

Svarta block i rader på ett tak med utsikt över små hus.

Solceller på Pilängskolans tak. Nu är fyra ytterligare kommunala fastigheter aktuella för solceller.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 26 april. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort Länk till annan webbplats..

Förstudie om Bjärehovsområdet klar

Vår planavdelning har tagit fram en förstudie för utvecklingen av Bjärehovsområdet i Bjärred. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring områdets framtida utveckling för att säkerställa att hänsyns tas till platsens förutsättningar och potential då ambitionsnivån för området är hög.

I förstudien presenteras ett flertal alternativ som har utretts och analyserats. Underlag för förslagen kommer från dialog med medborgare som rör sig i området och från analyser av förutsättningar på platsen.

Förstudien visar att det inom området finns goda möjligheter att komplettera den norra kommundelen med bostäder, centrumverksamheter, förnyade skollokaler och utvecklade allmänna ytor.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna förstudien. Den ska nu fungera som underlag för fortsatt planering.

Ta gärna del av hela förstudien Pdf, 53.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Fyra fastigheter lämpliga för solcellspaneler

Vilka kommunala fastigheter lämpar sig för solceller? Den frågan har nu utretts i en rapport. Där pekas taken på biblioteket i Lomma, Centralens fritidsgård i Lomma, Slättängshallen i Lomma och Alfredshällskolan i Bjärred ut som särskilt lämpliga.

Förstudier för solcellsanläggningar har nu inletts för dessa fyra fastigheter.

Lomma kommun har idag installerade solcellsanläggningar på nio av de egenägda fastigheterna. De två senaste tillskotten är Rutsborgshallen 2 och Bjärehovskolan.

Bakgrunden till rapporten är en motion från Centern om främjande av solceller.

Ärendet har nu redovisats för kommunstyrelsen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv