Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Detaljplan del av Lomma 34:1 m fl (Kommunhuskvarteret) nu ute på granskning

Visualisering av ny gymnasieskola och kommunhus i Lomma

Ett förslag till ny detaljplan för del av Lomma 34:1 m fl (Kommunhuskvarteret) är nu ute på granskning. Från den 29 mars till och med den 30 april 2023 kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet samt möjliggöra flytt av transformatorstation inom planområdet.

Planförslaget för kommunhuskvarteret i Lomma är nu utställt på granskning med möjlighet att lämna in synpunkter. För att inte förlora rätten att överklaga planen är det viktigt att synpunkter lämnas in under granskningsskedet, 29 mars – 30 april 2023.

Detaljplanen var utställd på samråd under perioden 23 maj – 19 juni 2022. De synpunkter som kommit in under samrådstiden har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse.

Detaljplan

Detaljplanen reglerar hur marken inom planen får användas. Detaljplanen för del av Lomma 34:1 m fl reglerar förutsättningarna för det som kallas Kommunhuskvarteret. Det är själva detaljplanen som nu är utställd på granskning.

Du hittar planhandlingar och mer information om detaljplanen här: Pågående planarbeten - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Nytt kommunhus och gymnasieskola

Vi planerar för en ny gymnasieskola och nytt kommunhus i det kvarter där kommunhuset finns idag. Genom att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus så möjliggör vi för fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapar rådighet över kvalitet och kostnader och skapar ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare. Samtidigt stärker vi befintliga stråk mellan tågstation, centrum och hamn och skapar nya platser som bidrar till ett levande centrum.

Projektet att bygga ett nytt kommunhus och gymnasieskola förhåller sig till detaljplanen, men behandlas inte under själva granskningsskedet.

Läs mer om projektet här: Kommunhus och gymnasieskola - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer

Vi har tagit fram en presentation i två delar; detaljplanen som nu är ute på granskning, och projektet med att bygga ett nytt kommunhus och gymnasieskola.

Du hittar presentationen här: Kommunhuskvarteret i Lomma. Länk till annan webbplats. Sidan fungerar bäst på en dator.

Det finns en modell av kommunhuskvarteret i Lomma kommuns projektkarta i 3D. Kartan fungerar bäst på en dator. Kommunhuskvarteret i 3D. Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen, med namn och postadress, ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden, Lomma kommun, 234 81 LOMMA eller samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se , senast 30 april 2023.

Handlingarna för detaljplanen finns i receptionen på Kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid:

Mån, ons, tors: 8 – 16.30

Tisdag: 8 – 18

Fredag: 8 – 15

Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteket Lomma, Hamntorget 1 under bibliotekets öppettider samt på kommunens hemsida: Pågående planarbeten - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Lomma kommun hanterar dina personuppgifter enligt reglerna i dataskyddsförordningen GDPR.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Navigera vidare

Arkiv