Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Fokus på omvårdnad inom hemtjänsten när städ läggs över på entreprenad

Hink med rengöringsmedel och borste

Som ett led i utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen i Lomma kommun, kommer serviceuppdraget att läggas på entreprenad. Den 1 januari kommer städ och tvätt inom hemtjänst att utföras av en privat aktör.

Syftet med att lägga över serviceuppdraget på privat aktör är att våra medarbetare inom hemtjänsten fullt ut ska kunna fokusera på vård- och omsorgsuppdraget, berättar Anna-Maria Banck, avdelningschef för äldreomsorgen.

Lokalvården inom kommunens särskilda boenden inklusive boendelägenheter är redan på entreprenad, den hanteras av Samhall. Genom denna satsning ska medarbetarna kunna lägga fokus på att ge en god omvårdnad för de boende. Detsamma ska nu gälla för hemtjänsten. Den 1 januari kommer städ och tvätt inom hemtjänst att utföras av den privata aktören Vardagshjälten AB.

De medarbetare som idag jobbar i servicegruppen och genomför städning i hemmet kommer att övergå till arbeta med vård- och omsorg.

Nu kan våra medarbetare fokusera på sin profession; omvårdnad, medan experter på lokalvård tar hand om städ och tvätt, säger Anna-Maria Banck.

De personer som är beviljade serviceuppdrag kommer att presenteras för den person som kommer att utföra tjänsten i förväg för att göra övergången så smidig som möjligt. Samma personer kommer sedan att återkomma, med fasta vikarier vid eventuell frånvaro.

Syftet är att minska antal personer som utför tjänster i hemmet. Även om det är samma personer som kommer att utföra servicen, har de alltid legitimation och uniform på sig.

Förändringen kommer att genomföras efter årsskiftet. De brukare som är berörda har fått information och har inbokade möten med de nya medarbetarna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv