Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 10 november

Klubba som används för beslut ligger på ett bord i fullmäktigesalen.

Under kommunfullmäktiges möte den 10 november beslutades bland annat om budgeten för nästa år. Här är en sammanfattning av några av ärendena som kommunfullmäktige tog upp.

Protokoll från mötet publiceras inom kort.

Budgeten tagen av fullmäktige

Kommunfullmäktige har nu beslutat att godkänna budget för 2023 och plan för ekonomin 2024-2026.

Den oroliga omvärldssituationen innebär mycket osäkra budgetförutsättningar för Sveriges kommuner. Kraftigt ökade kostnader för energi, räntor och livsmedel samt höga övergångskostnader till nytt pensionsavtal påverkar Lomma kommuns ekonomiska situation främst under 2023 och 2024. Därefter förväntas förutsättningarna bli bättre.

Investeringsbudgeten är fortsatt omfattande, närmare bestämt 1,2 miljarder kronor åren 2023-2026.

Nya förslag under budgetperioden är:

  • Renovering av byggnader vid Folkets hus och Dansrotundan i Lomma, 2023-2024
  • Ny idrottshall på Karstorpsområdet i Lomma, 2025
  • Kulturhus i Bjärred, 2026

Läs gärna mer om budgeten i en tidigare kommunikation.

Ändrade förutsättningar stoppar fritidsbank

Kommunfullmäktige har beslutat att kalla tillbaka uppdraget om att inrätta en fritidsbank.

Kultur- och fritidsnämnden fick förra året i uppdrag av kommunfullmäktige att inrätta en fritidsbank i Lomma kommun. Tanken med fritidsbanken var att samla ihop gåvor från allmänheten med begagnad sport-och fritidsutrustning. Denna utrustning skulle sedan lånas ut gratis till invånare.

Förutsättningarna för att inrätta en fritidsbank har dock förändrats. Bland annat har undersökningar visat att ingen av Lomma kommuns egna lokaler finns tillgänglig för fritidsbanken. Detta betyder att en lokal skulle behöva hyras för verksamheten.

Energibesparingsåtgärder på gång

Energibesparing har blivit ett allt viktigare område det senaste året. På grund av det oroliga världsläget och Rysslands krig mot Ukraina, finns en oro för energiförsörjningen och stigande elpriser.

I Lomma kommun har vi jobbat med energibesparingar i flera år och detta arbete ska intensifieras. Kommunfullmäktige har nu beslutat om ett antal åtgärder:

  • Arbetet med att byta ut gatubelysning till LED, inklusive sensorer, intensifieras.
  • Anslaget för energisparåtgärder/energiplan och tekniska installationer utökas. Detta gäller bland annat installation av solcellsanläggningar på nya och befintliga kommunala byggnader, ventilationsutbyte och byte till LED-belysning samt utökad styrning av belysning på befintliga fastigheter.

En ytterligare åtgärd är att temperaturen sänks med en grad i kommunens fastigheter, med undantag för förskolor och äldreboende.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv