Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Bättre bemötande genom forumteater

Under oktober genomfördes en stor utbildningssatsning inom äldreomsorgen inom området bemötande. Genom att analysera händelser på scen, får man en möjlighet att förändra sitt eget och även andras beteende.

Utbildningen är en del av den äldrereform som pågår inom äldreomsorgen i Lomma kommun. Ungefär 250 medarbetare samlades under oktober i omgångar på Habo gård, inte för att gå på föreläsning, utan för att ta del av en övning i forumteater. Vad är nu det?

Forumteater är en metod som synliggör vardagskonflikter. Genom rollspel och aktivt deltagande från publiken kan man tillsammans öka förståelsen och hitta lösningar på olika problem, säger Lasse Frid från företaget Frid&Freud som höll i utbildningen.

Genom att analysera fiktiva händelser på scen, kan man få en nyckel till hur man kan ändra sitt eget beteende och bemötande. Diskussionerna tjänar också som en grund för att belysa hur vi har det i våra verksamheter.

Jag tycker själv att de här frågorna är oerhört viktiga, säger Lasse Frid. Om vi har tur kommer vi alla att bli gamla och behöva tas om hand en dag.

Tillsammans med kollegorna Elin Fredriksson, Linda Leveau och Anna L spelar de fyra skådespelarna upp olika fiktiva bemötandesituationer. Efter att hela scenen spelats upp, får publiken diskutera det de just har sett i smågrupper. Sedan spelas scenen upp igen, men med hjälp av en spelledare ändras skådespelarnas agerande utifrån publikens kommentarer. Publiken får ropa stopp eller paus och föreslå ett annat agerande. Olika scenarier testas för att få olika resultat medan spelledaren för en ständig dialog med publiken; Varför tror ni Lollo sade så? Vad tror ni Pär tänker nu? Reagerade han som en vuxen eller som ett trotsigt barn?

Fyra skådespelare spelar upp en scen för åskådare.

En scen spelas upp för åskådarna, som kan kommentera och ändra handlingen.

Efteråt reflekterar gruppen över händelserna och sammanfattar dem; "Även om man inte tycker om alla, får man respektera alla, Det är viktigt att ge mer tid till vikarierna, speciellt i början. Ta ansvar! Även om det händer något negativt, kan man visa god ton!"

Det här är ett fantastiskt verktyg att använda för att utveckla vårt bemötande, både i relation till kolleger, anhöriga och framförallt våra äldre, säger Anna-Maria Banck, avdelningschef för äldreomsorgen som fick idén när hon själv deltog i en liknande teaterföreställning.

Nu fortsätter arbetet med att jobba vidare på enhets- och individnivå, förklarar Anna-Maria. Ett gott bemötande är en viktig grund att stå på, både för att skapa en trygg och uppskattad äldreomsorg för våra invånare och en arbetsplats att längta till för våra medarbetare.

Vad är äldrereformen?

Utbildningen i bemötande är en del av flera i den pågående utvecklingsresan inom äldreomsorgen i Lomma kommun. Utvecklingen innefattar bland annat en stor satsning på kompetensutveckling.

Läs mer om vilka andra insatser som genomförs under tidigare nyhet: Reform ska lyfta äldreomsorgen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv