Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Reform ska lyfta äldreomsorgen

Äldre kvinna med kort rödlätt hår och kraftigt bågade glasögon sitter vid ett bord med spelkort i handen och ler.

Kommunfullmäktige har beslutat om en lokal äldreomsorgsreform i Lomma kommun. Satsningen innebär att medarbetarna i äldreomsorgen ges möjlighet att avsätta motsvarande i snitt fem timmar i veckan till kompetensutveckling. Syftet är att öka kvalitén och kontinuiteten i omsorgen och att erbjuda våra medarbetare ett mer hållbart och attraktivt arbete.

En av de största utmaningarna inom äldreomsorgen i Sverige är att hitta rätt kompetens i rekryteringen. Detta är något som även vi i Lomma kommun jobbar hårt med. Nu har kommunfullmäktige beslutat om att genomföra en äldreomsorgsreform som bland annat syftar till att erbjuda befintliga och nya medarbetare ett mer hållbart och attraktivt arbete.

Anna-Maria Banck

Anna-Maria Banck

Vi behöver jobba för att öka statusen för att jobba i äldreomsorgen. De som jobbar här är berättigade att bli sedda som de vardagshjältar de är. Vi tror att den här reformen kommer att göra oss mer attraktiva som arbetsgivare. Om du kommer till Lomma så är du garanterad en kontinuerlig kompetensutveckling, samtidigt som du gör ett viktigt arbete så utvecklas du. Det är få arbetsgivare som ger den möjligheten. Men den största långsiktiga effekten av reformen är att omsorgen om våra äldre kommer att bli bättre, säger Anna-Maria Banck, avdelningschef inom äldreomsorgen.

Reformen innebär att medarbetare i äldreomsorgen får möjlighet att avsätta ca 15 procent av arbetstiden utifrån behovet av kompetensutveckling. Det handlar om återkommande utbildningar inom områden som demens, diabetes, läkemedelshantering, hjärt- och lungräddning och it-färdigheter. Det kommer även att satsas på riktade utbildningar. Exempel på detta kan vara en serie seminarier om bemötande eller en workshop i välfärdsteknik. Kompetensen ska också stärkas genom att tid avsetts för kompetensöverföring mellan kollegor.

Vi har redan utbildningar igång som är planerade sedan tidigare, till exempel lyftutbildningar. Sedan är utbildningar inom kost och bemötande inbokade inom kort. För att reformen ska bli lyckad behöver vi de här två åren på oss innan allt är på plats. Jag vill också förtydliga att satsningen på utbildning inte kommer att påverka den omsorg som våra äldre får idag. Det finns en plan för hur utbildningarna ska genomföras utan att den ordinarie verksamheten påverkas, säger Anna-Maria Banck.

Äldreomsorgsreformen genomförs med en utökad budget för socialnämnden med drygt 11 miljoner kronor för vart och ett av åren 2022 och 2023. Framtida finansiering av kompetenshöjande insatser som behövs för att upprätthålla hög kvalité ska hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Fler kvalitetshöjande åtgärder

Äldreomsorgsreformen syftar till att sätta de äldres behov i centrum. Förväntade effekter, förutom ett mer hållbart arbetsliv och att våra äldre blir nöjdare, är högre kvalitet och säkrare leveranser. För att åstadkomma detta är flera åtgärder redan igång.

 • Vi inför en äldrepedagog på varje särskilt boende som ska sprida kunskap om exempelvis näringslära, aktiviteter och bemötande. Vi anställer också en specialistundersköterska på varje avdelning vid de särskilda boendena. Även hemtjänsten kommer att ha en specialistundersköterska i varje team.
 • Det har även anställts en arbetsterapeut som på en del av sin tjänst ska utbilda omsorgspersonal och kommer att arbeta nära medicinskt ansvarig sjuksköterska.
 • Dessa medarbetare kommer att ingå i multiprofessionella team. Det är arbetsgrupper som träffas och samarbetar kring våra äldre för en tryggare vård. Gruppens sammansättning utgår från behov av kompetens och erfarenhet för att driva arbetet framåt för de äldres bästa. Sjuksköterska, kontaktman, arbetsterapeut, biståndshandläggare och anhörig är exempel på vilka som kan ingå i ett multiprofessionellt team.
 • Under 2022 har vi arbetat med att införa ett nytt modernt larmsystem på våra särskilda boende och på korttidsavdelningen. I det nya larmsystemet är det möjligt att individanpassa larmen.
 • Digitala medicinskåp införs under hösten på kommunens särskilda boenden för att säkerställa hanteringen av läkemedel.
 • Alla nyanställda anmäls till en introduktionsutbildning och går bredvid ordinarie medarbetare initialt.
 • Vi har anställt en medarbetare som är medicinskt ansvarig för rehabilitering.
 • Vi tar fram en strategi för arbetssätt vid misstänkt eller konstaterad kognitiv sjukdom och demenssjukdom.
 • Kostombud finns på alla särskilda boenden och inspirationsföreläsningar är planerade.
 • Trädgårdarna på våra särskilda boenden har rustats upp och en vaktmästare är anställd.

Mer information om reformen kommer i kommunikationen framöver.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter är viktiga och hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. I alla verksamheter som arbetar med människor och socialt omsorgsarbete föreligger en hög ambition om att erbjuda en god och trygg omsorg. Ibland blir det dock inte som tänkt eller planerat. När det finns en oro eller klagan i anslutning till omsorgsarbetet så vill vi uppmana till att lämna en synpunkt eller klagomål under Synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här på lomma.se.

Genom att lyfta synpunkter och klagomål direkt in i systemet kan vi tillsammans arbeta för att höja kvalitén och förbättra brister snabbare och mer systematiskt.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv