Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Beslutat i kommunfullmäktige den 21 april

Lödde å slingrar sig fram i grönska.

Miljöbokslut för 2021 har godkänts.

Kommunfullmäktige beslutade under sitt möte den 21 april bland annat att godkänna både miljöbokslut och årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen antagen

Årsredovisningen för kommunens verksamhet under 2021 har nu antagits av kommunfullmäktige. 2021 var ett mycket bra resultat för Lomma kommun. Resultatet är på knappt 66 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 34 miljoner kronor. Det innebär att det blev en positiv avvikelse på cirka 32 miljoner.

Här kan du ta del av Årsredovisning 2021 Pdf, 4.5 MB..

Vi har även samlat det viktigaste ur årsredovisningen på en egen sida på lomma.se. Där kan du bland annat läsa en krönika av kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och en sammanfattning av 2021 för områdena välfärd, utbildning, infrastruktur, trygghet och uppleva och göra.

Ramavtal för delar av Bjärreds vångar

Lomma kommun och Wihlborgs Borgeby AB är överens om ett ramavtal kring planering och byggnation på delar av området Bjärreds vångar. Kommunfullmäktige har nu godkänt ramavtalet.

Fastigheterna det handlar om är Bjärred 9:1, Borgeby 17:16, Borgeby 17:22 och Borgeby 17:24. Delar av dessa ligger inom det område som ska detaljplaneras i första etappen på Bjärreds vångar.

Miljöbokslut i ny form

Kommunfullmäktige har godkänt ”Miljöbokslut för 2021”. I årets miljöbokslut presenteras nyckeltal som speglar situationen inom områdena vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. En redovisning av övrigt arbete som skett under året för att säkra ekosystemtjänster, skydda natur och i övrigt bidra till att uppfylla miljömålen och Agenda 2030, finns också med.

Miljöbokslutet kan du ta del av i sin helhet här Pdf, 2 MB..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv