Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Teamledare ska göra skillnad

Se filmen om Teamledare i hemtjänsten.

Hemtjänsten har börjat arbeta med teamledarskap. Varje enhetschef har fått en erfaren undersköterska som teamledare, med fokus på kvalitet och utveckling inom hemtjänsten.

Teamledarna har som uppgift att coacha och leda medarbetarna och vara som en brygga mellan enhetschef och medarbetare. Rollen ska även vara stödjande till medarbetarna och visa hur vi arbetar i brukarnas hem och hur vi ska bemöta varandra, brukare och anhöriga, säger Liselott Nilsson Klang, avdelningschef för hemtjänsten.

Alla hemtjänstområden ska ha en teamledare. Teamledarna kommer dels att jobba ute i verksamheten med omvårdnad, dels ha ett övergripande ansvar för rutiner och att de följs. Som teamledare är man med på teamträffar och kan sammankalla det multiprofessionella teamet och samverka med dem. Det viktiga är att brukaren alltid är i centrum.

Introduktion av nyanställda

Teamledarna är även med och introducerar nyanställd personal och säkerställer att de känner sig trygga i sina roller. En av teamledarnas uppgifter är också att bevaka arbetsmiljön för medarbetarna. Finns rätt förutsättningar i hemmet för att kunna bedriva en god vård och omsorg för brukarna?

Frågor eller synpunkter

Om man har frågor eller synpunkter ska brukaren eller dennes anhörige alltid vända sig till sin fasta omsorgskontakt i första hand. Men om man som brukare eller närstående upplever att det inte sker en förändring så är det till teamledaren man ska vända sig. Då kan teamledaren boka in ett fysiskt besök och vara på plats för att tillsammans med brukaren eller närstående finna lösningar.

Det är till teamledaren brukaren eller anhöriga ska vända sig när det gäller synpunkter och klagomål. Då kan teamledaren boka in ett möte för att finna lösningar på problemen som uppstått

Läs mer om hemtjänsten i Lomma kommun.

Multiprofessionella team är tvärprofessionella arbetsgrupper som arbetar utifrån varje brukares behov. Teamet kan bestå av sjuksköterska, kontaktman, arbetsterapeut, biståndshandläggare och anhörig.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Liselott Nilsson Klang

Navigera vidare

Arkiv