Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Övergripande

Fakturering för terminsavgift för skollunch senarelagd

Person som tar upp mat på en tallrik

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch. I år, 2024, är faktureringen senarelagd och sker i mitten av april.

Gymnaiseelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en skollunch (enligt beslut i kommunfullmäktige § 100/ 2019 12 05). Terminsavgiften för skollunch är 800 kr/termin och fakturan skickas i vanliga fall hem i oktober och mars. I år, 2024, är faktureringen senarelag och sker i mitten av april.

Elev som inte äter skollunch på grund av särskilda skäl, kan ansöka om avgiftsbefrielse.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mia Björnsson

Navigera vidare

Arkiv