Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Rensning av Höje å för ökad framkomlighet och friluftsliv

Höje å

Under den senaste veckan har vi genomfört en rensning längs Höje å, mellan Kyrkbron och bron vid Södra västkustvägen. Vår insats har främst inneburit att vi har klippt ner en del vass längs ån samt beskurit viss vegetation som hänger ut över vattendraget.

Syftet med dessa åtgärder är att förbättra framkomligheten längs ån och främja möjligheterna till friluftsliv för allmänheten. Det är vår avsikt att återkomma med liknande åtgärder varje år för att bibehålla resultatet.

Alla våra åtgärder har utförts i enlighet med gällande lagstiftning och efter samråd med miljöstrateger. Särskild hänsyn har tagits till djurlivet längs ån. Därför har vi valt att genomföra insatsen nu innan häckningssäsongen för fåglarna inleds.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv