Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Kommun & politik

Folkomröstningar ska genomföras den 9 juni

En valsedel räcks över mellan två personers händer.

Det blir folkomröstning om både förskoleklasserna samt gymnasieskola och kommunhus. Detta beslutades i kommunfullmäktige den 14 mars. Folkomröstningarna kommer att genomföras i samband med Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Bakgrunden till detta är att den 6 december 2023 lämnades två folkinitiativ till Lomma kommun. Syftet med underskrifterna var att få till stånd folkomröstning avseende följande frågor:

  • ”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas”
  • ”Jag vill att ekonomiska medel ska tillskjutas så att samtliga nuvarande F-3 skolor i Lomma kommun, däribland Löddesnässkolan och Pilängsskolan, ska fortsätta intaget till sina förskoleklasser, med möjlighet till färre barn per klass”

Gymnasieskola och kommunhus

Den 14 mars beslutade politikerna i kommunfullmäktige att folkomröstning om gymnasieskola och ett nytt kommunhus ska genomföras. Socialdemokraterna, Fokus Bjärred, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet röstade för en folkomröstning. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade mot en folkomröstning.

Rösterna blev 20 för och 24 mot, en ledamot avstod från att rösta. För att omröstningen inte skulle blivit av hade minst två tredjedelar av de närvarande politikerna behövt rösta mot förslaget.

Förskoleklasserna

Under samma sammanträde beslutades att även folkomröstning om förskoleklasserna ska genomföras. Socialdemokraterna, Fokus Bjärred, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet röstade för en folkomröstning. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade mot en folkomröstning.

Rösterna blev 23 för och 22 mot. För att omröstningen inte skulle blivit av hade minst två tredjedelar av de närvarande politikerna behövt rösta mot förslaget.

Hur frågorna ska formuleras

Samtidigt beslutades även om folkomröstningarnas frågeformuleringar. Detta beslut togs med enkel majoritet, alltså att det förslag med flest röster vann. Frågorna kommer att bli:

Vill du att Lomma kommun ska fullfölja det pågående projektet att bygga gymnasieskola och kommunhus?

  • Ja
  • Nej
  • Jag tar inte ställning i frågan

Vill du att Lomma kommun möter ett minskat antal barn i skolan med färre antal klasser?

  • Ja
  • Nej, jag vill att ekonomiska medel skjuts till så att samtliga nuvarande skolor kan fortsätta intaget till sina förskoleklasser.
  • Jag tar inte ställning i frågan

Hur folkomröstningarna går till

Folkomröstningarna kommer att genomföras samtidigt och på samma sätt som Europaparlamentsvalet. Till exempel kommer lokalerna att rösta i vara samma och det kommer att vara samma öppettider under valdagen. Det kommer också att finnas möjlighet att förtidsrösta på samma sätt som för Europaparlamentsvalet.

En folkomröstning är rådgivande. Efter folkomröstningen behöver kommunfullmäktige fatta nytt beslut om hur folkomröstningens resultat ska hanteras. Kommunfullmäktige är inte bunden att följa folkomröstningens resultat. Det beslutet fattas med enkel majoritet, det vill säga det alternativ som får flest röster antas.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde publiceras inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv