Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Årets Kretsloppspris för återbruk vid flytt från kommunhuset

Fem personer syns på bilden. En håller i ett inramat diplom och ser glad ut. En annan räcker över en stor prischeck i papp.

Miljöinspektör Elisabeth Linde och projektledare Christer Carlsson tar emot utmärkelsen flankerade av kommundirektör Magnus Ydmark samt Ann Thorén och Susanna Christensson från Sysav. Projektledare Erik Jarl saknas på bilden.

Sysav delar varje år ut ett Kretsloppspris till en verksamhet eller medarbetare i Lomma kommun som utmärkt sig inom hållbar utveckling. Årets pris går till våra medarbetare som arbetat med återbruk i samband med flytten från kommunhuset.

Kretsloppspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i kommunen. Syftet med priset är också att sprida kunskap och inspirera till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs.

Årets utmärkelse går till våra medarbetare Elisabeth Linde, Christer Carlsson och Erik Jarl. De har arbetat med att återbruka inredning och material från det gamla kommunhuset. Mycket används nu i våra tillfälliga lokaler och annat kommer att användas i det nya kommunhuset som ska stå färdigt 2027.

Vi har lagt ner jättemycket tid och energi på att försöka återanvända så mycket som möjligt och lägga så lite pengar på att köpa nytt som möjligt, säger Erik Jarl, projektledare.

Motiveringen till priset

Med stort engagemang i kombination med framsynta beslut, har ni visat att det går att förebygga bygg- och rivningsavfall i samband med byggandet av det nya kommunhuset.

Befintliga möbler, inredning och teknik återbrukas i såväl de nuvarande lokalerna som i de nya.

Allt detta ger stora miljövinster och bidrar till att förvandla avfallet till resurser.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv