Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Kommunstyrelsen behandlade ärenden om folkomröstning

Massor av pennor som står i olika muggar sett uppifrån.

En del av folkomröstningen handlar om intaget till förskoleklasserna.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 28 februari. Några av ärendena handlade om eventuell folkomröstning när det gäller gymnasieskola och nytt kommunhus samt intaget till förskoleklass. Här följer en sammanfattning av dessa ärenden.

Den 6 december 2023 lämnades två folkinitiativ till Lomma kommun. Syftet med underskrifterna är att få till stånd en folkomröstning avseende följande frågor:

 • ”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas”
 • ”Jag vill att ekonomiska medel ska tillskjutas så att samtliga nuvarande F-3 skolor i Lomma kommun, däribland Löddesnässkolan och Pilängsskolan, ska fortsätta intaget till sina förskoleklasser, med möjlighet till färre barn per klass”

Granskningarna av namnunderskrifterna visade att antalet godkända översteg 10 procent av kommunens röstberättigade i båda initiativen. Den 14 mars ska kommunfullmäktige besluta om folkomröstningar ska genomföras eller inte. För att det inte ska bli folkomröstning krävs att minst två tredjedelar röstar emot ett genomförande. Skulle fullmäktige fatta beslut om genomförande fattar de även beslut om bland annat omröstningsdatum och frågeställningarna. Förslaget är att eventuell folkomröstning genomförs i samband med Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Partiernas ställningstagande

Under kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari var ärendena om folkomröstning uppe för beredning inför fullmäktige i mars. Resultat av röstningen om att föreslå fullmäktige att besluta om genomförande av folkomröstning:

Folkinitiativ om gymnasieskola och kommunhus:

 • För: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Fokus Bjärred (5 röster)
 • Emot: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet (8 röster)

Folkinitiativ om förskoleklasser:

 • För: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Fokus Bjärred, Liberalerna (6 röster)
 • Emot: Moderaterna, Centerpartiet (7 röster)

Förslag på frågeställningar

Gällande frågeställningarnas utformning fanns flera yrkanden och Moderaternas och Liberalernas förslag vann i båda fallen:

Vill du att Lomma kommun ska fullfölja det pågående projektet att bygga gymnasieskola och kommunhus?

 • Ja
 • Nej
 • Jag tar inte ställning i frågan

Vill du att Lomma kommun möter ett minskat antal barn i skolan med färre klasser?

 • Ja
 • Nej, jag vill att ekonomiska medel skjuts till så att samtliga nuvarande skolor kan fortsätta intaget till sina förskoleklasser.
 • Jag tar inte ställning i frågan

Varken Miljöpartiet eller Kristdemokraterna har rösträtt i kommunstyrelsen, men har det i fullmäktige. Den 14 mars ska kommunfullmäktige besluta om folkomröstningar ska genomföras eller inte.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde går att ta del av inom kort.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv