Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Till sommaren bygger vi en ny idrottshall

Illustration av den nya idrottshallen på Karstorps skolområde.

Illustration av den nya idrottshallen på Karstorps skolområde.

Med start i maj 2024 påbörjar vi byggnation av en ny fullskalig idrottshall på Karstorps skolområde. I anslutning till hallen bygger vi även en skejtboardpark. Projektet förväntas vara klart till årsskiftet 2025/2026.

Den fullskalig idrottshallen med tillhörande omklädningsrum byggs på Karstorpskolans skolområde där det idag ligger en multiplan. Idrottshallen byggs på andra plan vilket skapar ett överhäng likt bilden ovan.

Under överhänget bygger vi en skateboardbana som är utformad i samarbete med förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF), den lokala skateboardklubben och professionella skatebanebyggare.

Idrottshallens placering gör att multiarenan på skolgården försvinner.

Varför gör vi detta?

Behovet av idrottshallar i Lomma kommun är stort, både för skolans egen idrottsverksamhet och för det lokala föreningslivet. Det visar förstudien som UKF lät göra under 2022. De behov som framkom är en följd av utökning av antalet timmar i ämnet idrott och hälsa i läroplanen, samt de behov som den nya Linneaskolan samt kommande gymnasieskola medför.

Tidsplan:

  • Februari 2024: Förfrågningsunderlag
  • Mars/april 2024: Upphandling
  • Maj 2024: Byggstart
  • December 2025/2026: Den nya hallen är klar
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv