Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Det digitala stödet BOET utvecklas

Person med läsplatta

Strandvägens serviceboende var 2022 först ut med implementeringen av ett nytt digitalt planeringsverktyg, kallat Boet. Nu är det dags för de övriga gruppbostäderna i kommunen att följa i samma spår.

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på en bostad med särskild service enligt LSS. Det är både ett pedagogiskt stöd för den enskilda och ett stöd för personalen, då all nödvändig information finns samlad på en plats.

Boet ersätter flera analoga verktyg som verksamheterna är beroende av idag.

För den enskilde boende innebär det digitala planeringsverktyget att hen kan vara mer delaktig i det vardagliga stödet, på ett nytt sätt. Detta ökar den enskildes självbestämmande och inflytande och ger en större valfrihet och ökad känsla av delaktighet, säger Emelie Tu, enhetschef för avdelningen för funktionsstöd.

Arbetet med att implementera Boet på boendena har påbörjats och kommer fortgå resten av året.

Det är en stor omställning och det är mycket information som ska flyttas över så här i början av projektet. Men på sikt kommer det att vara till stor hjälp när det gäller att säkerställa så att rätt insats sker på rätt sätt, vid rätt tillfälle, säger Lina Stålhammar, stödassistent och projektledare för implementering av Boet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mikael Klang

Navigera vidare

Arkiv