Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

I vår startar Lomma kommuns nya klimatpanel - ta chansen att vara med!

Klimatpanel

Lomma kommun står inför stora utmaningar kopplat till pågående klimatförändringar. För att lyckas nå våra mål måste vi arbeta tillsammans! I mars startar vi upp vår senaste satsning - en klimatpanel. Dit bjuder vi in kommuninvånare som vill vara delaktiga i kommunens framtida energi- och klimatarbete.

Just nu pågår intresseanmälan till klimatpanelen. Vi på Lomma kommun tror och hoppas att intresset för att delta i panelen är stort. Lomma kommuns tjänstepersoner och invånare måste kroka arm för att lösa våra gemensamma utmaningar på bästa möjliga sätt, säger Per Blomberg klimat- och miljöstrateg på Lomma kommun.

Klimatpanelens deltagare kommer att få utbildning genom föredrag om klimatutmaningen, transporter, energi och konsumtion vid fyra tillfällen under våren. Därefter ordnas en workshop där deltagarna får ta fram förslag på åtgärder för att nå kommunens klimatmål som ligger i linje med det internationella Parisavtalet.

Vår ambition är att klimatpanelen ska bestå av 25 deltagare och representera invånarnas spridning i ålder, bostadsort, kön, åsikter och erfarenheter. Det behövs inga förkunskaper och vi är övertygade om att deltagarna kan komma med värdefulla perspektiv och åtgärdsförslag, fortsätter Per Blomberg.

Klimatpanelens förslag kommer efter workshopen tillsammans med kommunorganisationens förslag presenteras för den politiska styrgruppen och beredas i kommunorganisationen när det gäller budget, ansvar och kostnader. De ingår sedan i det förslag som kommunen presenterar för samråd i slutet av 2024. Då bjuds klimatpanelen in igen för att ge synpunkter på om förslagen har utformats på ett lämpligt sätt.

Är du intresserad att vara med i Lomma kommuns Klimatpanel? Läs mer och anmäl ditt intresse på lomma.se/klimatpanel

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Navigera vidare

Arkiv