Datum: | Nyheter: Trafik & resor, Övergripande

Lomma, Kävlinge kommun och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) lämnar gemensam skrivelse till Region Skånes kollektivtrafiknämnd

Pågatåg framför stationbyggnaden

I och med Skånetrafikens tabellbyte den 10 december 2023 har kollektivtrafik-pendlingen påverkats. Detta har Lomma, Kävlinge kommun och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) reagerat på. I en skrivelse till Region Skånes kollektivtrafiknämnd lyfter aktörerna riskerna för negativ påverkan på inflyttningen och det hållbara resande i kommunerna som drabbats och önskar dialog med Region Skåne.

Den 10 december 2023 ändrade Skånetrafiken tidtabellen, något som lett till kraftiga försämringar för pendlare mot Helsingborg. Boende, studerande och arbetspendlare får nu längre restider på upp emot 60 minuter från Furulund i Kävlinge kommun och 74 minuter från Lomma till Helsingborg. I skrivelsen lyfter de tre aktörerna risken att pendlare till följd av ändringarna nu i stället tar bilen och på lång sikt aktivt väljer bort Lomma och Kävlinge kommun som bostadsorter samt studier vid SLU:s campus Alnarp.

Lomma kommun, Kävlinge kommun och SLU vill därför inleda en dialog med Skånetrafiken och att man ser över trafikförbindelserna under rusningstid till på de berörda sträckorna.

Den gemensamma skrivelsen till kollektivtrafiknämnden. Pdf, 74.9 kB.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Navigera vidare

Arkiv