Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Uppleva & göra

Öppna hälsosamtal

Dam som tittar på inbjudan

I slutet av februari börjar vi med öppna hälsosamtal för dig över 75 år. Du som har anmält intresse att delta i öppna hälsosamtal och blivit utvald, kommer inom kort att få en inbjudan via posten med datum.

I vintras skickades det ut en förfrågan om intresset att delta i öppna hälsosamtal till invånare över 75 år i Lomma kommun. Cirka 600 personer anmälde intresse för att delta. Stort tack till alla som har hört av er och bidragit med värdefull information!

Nu har 60 personer blivit slumpmässigt utvalda att få en inbjudan till hälsosamtal. Ni som har blivit utvalda, kommer att få en inbjudan via post inom kort. Samtalstillfället sker under perioden februari-mars.

Om du inte har blivit utvald, kommer det att finnas tillfälle att bli utvald vid ett senare tillfälle.

Syftet med förebyggande hälsosamtal är att bibehålla och öka livskvaliteten genom att samtala kring det du själv kan göra för att främja din hälsa och förebygga sjukdom.
Vi kommer till exempel ta upp ämnen som hur du kan träna din balans och vara fysiskt aktiv. Vi kommer även diskutera ofrivillig ensamhet och meningsfulla aktiviteter och föra en dialog kring vardagslivet och eventuella vardagsbekymmer.

Friskfaktorer

Vi riktar in oss på friskfaktorer i stället för riskfaktorer. Tyngden läggs på det som gör att en person förblir frisk och behåller hälsan. (Redan nu kan du besöka sidan: lomma.se/träna för att bli inspirerad av enkla filmer om rörelse.)

De öppna hälsosamtalen är kostnadsfria och fika ingår. Du som är med på hälsosamtalen kommer också att få svara på en enkät för att skatta din hälsa. Inför samtalet kan det vara bra att fundera kring vilken typ av information, kunskap och kontakter som du behöver för att känna dig trygg i vardagen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Erik Christensson

Navigera vidare

Arkiv