Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö

Första spadtaget för nytt LSS-boende

Första spadtaget för det nya LSS-boendet på Löddesnäsvägen.

Erik Jarl, projektledare, Susanne Borgelius, ordförande i socialnämnden i Lomma och Andreas Granberg, VD på MTA Bygg och Anläggning.

Den 25 januari togs det första spadtaget för det nya LSS-boendet på Löddesnäsvägen i Bjärred. Projektledare Erik Jarl höll i spaden tillsammans med Susanne Borgelius, ordförande i socialnämnden och Andreas Granberg, VD på MTA Bygg och Anläggning.

Den nya bostaden ska innehålla sex lägenheter där anpassningsmöjligheter och hållbarhet står i centrum.

Lomma kommun växer, behoven ökar och långsiktigt behövs fler LSS-bostäder i kommunen. Vi vill att alla våra kommuninvånare ska kunna bo kvar i Lomma kommun oavsett förutsättningar, säger Susanne Borgelius, ordförande i socialnämnden i Lomma kommun.

LSS-boendet på Löddesnäsvägen blir det andra LSS-boendet som tillkommit i kommunen de senaste åren och en av de ekonomiska satsningar som vi prioriterat.

Vi tror på att närheten till vänner, anhöriga och daglig verksamhet ger livskvalitet och trygghet, fortsätter Susanne Borgelius.

Huset som ska stå klart vid årsskiftet 2024/2025 innehåller sex LSS-lägenheter. Erfarenheter från tidigare LSS-bostäder har gett oss lärdomar som vi implementerar i det nya huset. Detta ger oss större möjligheter att anpassa huset till personerna som bor där och justera efter individens och verksamhetens behov.

Ett hållbart hus

Huset byggs med ett fokus på hållbarhet och efter den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnads Silver. Certifieringen säkerställer genom sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material att byggnaden är bra, både för den som vistas i huset och för miljön. Huset som får en träfasad utrustas med en solcellsanläggning på taket för egen produktion av el.

Vi har även anpassat husets utformning och placering efter fastigheten så att vi kan spara på så många befintliga träd som möjligt. Runt huset kommer vi att skapa en liten promenadslinga och en gemensam uteplats, säger Erik Jarl, projektledare på Lomma kommun.

Läs mer om projektet under: LSS-boende på Löddesnäsvägen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv