Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Panelsamtal om gymnasium och nytt kommunhus

Illustration över det tänkta kommunhuset och gymnasieskolan. Sandfärgade byggnader i 3-4 våningar med cyklande och gående människor i förgrunden.

Illustration över det tänkta kommunhuset och gymnasieskolan. Illustration: Liljewall

Planerna på ett gymnasium och nytt kommunhus i Lomma har väckt en del frågor från våra kommuninvånare. Några av dessa frågor försöker vi svara på i fyra panelsamtal som vi spelat in.

Ett av panelsamtalen handlar om utformningen av byggnaderna, vad är det som ska byggas på platsen? Ett annat handlar om ekonomin, hur finansieras bygget? De övriga panelsamtalen handlar om gymnasieskolan och det nya kommunhuset.

De som medverkar i samtalen är våra medarbetare och en arkitekt som jobbar med projekten.

Samtalen finns att ta del av via sidan Panelsamtal.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv