Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Fördjupad befolkningsprognos årskurs F-3

Lomma kommun har gjort en fördjupad undersökning av befolkningsprognosen. Resultatet förstärker tidigare undersökningar som ligger till grund för beslutet att pausa intaget på två lågstadieskolor i kommunen.

Förändringarna i kommunens förskoleklasser har väckt många frågor och även föranlett ett folkinitiativ till lokal folkomröstning. Lomma kommun har därför tagit fram en rapport med fördjupade kommentarer till befolkningsprognosen med fokus på förskoleklass och i förlängningen till och med årskurs 3.

Kommunens befolkningsprognos är ett viktigt verktyg i planeringen av antalet platser i förskola och grundskola. Den aktuella prognosen omfattar perioden 2023-2032.

Minskat antal barn sedan 2015

I Lomma kommun har barnafödandet haft en avtagande trend sedan 2015. Det har tidigare bland annat inneburit en avveckling av tre förskolor. Enligt prognosen 2023–2032 förväntas antalet födda barn fortsatt ligga kvar på lägre nivåer de närmsta åren.

Nu är de mindre barnkullarna på väg till grundskolan. Antalet barn i åldrarna från förskoleklass upp till årskurs 3 har minskat med 130 barn i norra kommundelen och med 125 barn i södra kommundelen mellan år 2018 och 2024. Det är en del av bakgrunden till att skolan behöver göra anpassningar av skolans organisation.

- Rapporten förtydligar bilden av ett minskande antal barn i åldersgrupperna och det scenario som vi har planerat utifrån, säger Roberto Citterio, förvaltningschef för utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningen.

Rapporten beskriver förändringarna de kommande åren i detalj och är framtagen av utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du ladda ned och läsa hela rapporten Kommentarer till befolkningsprognos med avseende på F-3 i perioden 2024–2026 och med utblick mot 2033. Pdf, 691.2 kB.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv