Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Informationsmöte för fullmäktiges politiker om folkinitiativ

Foto på namninsamlingarna som lämnades in till Lomma kommun den 6 december 2023.

Foto på namninsamlingarna som lämnades in till Lomma kommun den 6 december 2023.

Med anledning av folkinitiativen anordnas ett informationsmöte den 16 januari för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Mötets syfte är att informera om processen för folkinitiativ och eventuell folkomröstning. Inga beslut kommer att fattas under mötet.

Syftet med mötet är att ge de förtroendevalda politikerna fakta om processen kring folkinitiativen och informera om vilka förberedelser som behöver göras innan beslut om folkomröstning ska fattas i fullmäktige. Information om konsekvenser av att genomföra eller inte genomföra folkomröstning, samt redan fattade beslut, kommer också att presenteras. Det är alltså enbart ett informationsmöte och inga beslut kommer fattas på plats.

Efter mötet den 16 januari har varje partigrupp i uppgift att inkomma med förslag på frågeformuleringar vid en eventuell folkomröstning. Samtliga inkomna förslag kommer ingå i beredningen av ärendena. Om beslut om genomförande av folkomröstning fattas så ska fullmäktige på samma möte även fatta beslut om dag för genomförandet, formerna samt frågeformuleringarna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en eventuell folkomröstning genomförs i samband med EU-valet den 9 juni 2024. Det förutsätter att ärendena gällande folkinitiativ beretts av kommunstyrelsen senast 28 februari och tas upp i fullmäktige den 14 mars. Samråd med valmyndigheten måste ske senast tre månader innan planerat genomförande, vilket i detta fall innebär 8 mars.

Den 6 december 2023 lämnades två separata namninsamlingar med namnunderskrifter in till Lomma kommun. Initiativtagarnas formuleringar lyder:

  • ”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas”
  • "Jag vill att ekonomiska medel ska tillskjutas så att samtliga nuvarande F-3 skolor i Lomma kommun, däribland Löddesnässkolan och Pilängsskolan, ska fortsätta intaget till sina förskoleklasser, med möjlighet till färre barn per klass”

Enligt de granskningar som gjordes den 20 och 21 december uppnår båda folkinitiativen tillräckligt många godkända underskrifter för att de ska tas upp i fullmäktige. För att en folkomröstning inte ska genomföras krävs det att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna (minst 30 ledamöter) röstar emot.

Läs mer om folkomröstningen här: lomma.se/folkomröstning

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv