Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Förtydligande om ägande hos entreprenör

Kommunhus och gymnasiskola

Lomma kommun ställer tydliga krav på entreprenörer vid upphandling.

EU har tidigare beslutat om sanktioner mot Ryssland och Belarus till följd av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. NIMAB Entreprenad AB – som ska bygga det nya kommunhuskvarteret - omfattas inte av dessa sanktioner. Det har kontrollerats av Lomma kommun inom ramen för upphandlingen i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Lomma kommun ställer tydliga krav på entreprenörer vid upphandling. Entreprenörer måste följa EU-lagstiftning och har även skyldighet att redovisa ägarstruktur.

NIMAB entreprenad AB ägs av Strabag SE, som är en europeisk företagsgrupp. Strabag omfattas inte av EU:s sanktioner, men det gör MKAO Rasperia Trading Limited (Rasperia) som äger en aktiepost om 27,8 procent i Strabag. Rasperias aktietillgångar är därför frysta och företaget har därmed ingen bestämmanderätt och får inte heller ta del av vinst och utdelning.

- Lomma kommun tar självklart starkt avstånd från det olagliga invasionskrig som Ryssland för i Ukraina, säger Magnus Ydmark, kommundirektör.

- NIMAB entreprenad AB omfattas inte av sanktionerna och har varit öppna med ägarstruktur och lämnat anbud utan reservation. Lomma kommun har följt de regler som finns gällande denna fråga.

- Vi har haft en dialog med Nimab under upphandlingen och den information som vi har fått från Nimab är också samma information som finns i den rapport som Totalförsvarets Forskningsinstitut presenterade december 2022 gällande ryska investeringar och intressen i Sverige.

Upphandling och dialog har hanterats av kommunens tjänstepersoner enligt gängse rutin där sekretess i upphandling råder fram till att tilldelning sker. Tilldelningen har därmed inte varit en fråga för politiken att hantera utan är istället ett beslut av tjänstepersoner i enlighet med den delegation som finns från ansvarig nämnd.

Fakta

En offentlig myndighet får inte sluta avtal med företag som till mer än 50% ägs av aktörer som omfattas av sanktioner. I övrigt får en kommun inte ta hänsyn till utländskt ägande vid tilldelning av uppdrag, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer om sanktioner mot Ryssland - Regeringen.se Länk till annan webbplats.
Läs mer om Lag (2016:1145) om offentlig upphandling | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv