Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Plan antagen mot våld i nära relationer

Svartvit bild på flicka gående på grusväg med stort tyglejon i handen

Socialnämnden har antagit en plan som visar hur Lomma kommun ska arbeta för att förebygga, upptäcka och hantera våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Den 12 december antog socialnämnden dokumentet Plan för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2023–2026. Planen beskriver inriktningen för socialnämndens arbete för att förebygga, upptäcka och hantera våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen avser arbetet mot våld och förtryck riktat mot både barn och vuxna.

I planen beskrivs utvecklingsbehov utifrån situationen och behov i Lomma kommun liksom inriktningsmål framtagna utifrån dem. Planen beskriver även hur våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck, särskilt sårbara grupper samt våldets konsekvenser.

Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en grundläggande mänsklig rättighet, säger Lucia Prieto de la Fuente, avdelningschef Individ- och familjeomsorg, och fortsätter;

Ingen ska behöva uppleva våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld.

Socialförvaltningen har länge arbetat med att förebygga, hantera och skydda utsatta för olika former av våld i nära relation och hedersförtryck då kommunen har en lagstadgad skyldighet att skydda alla brottsoffer, särskilt kvinnor och barn som utsätts för våld.

Med den plan som nu antagits kan vi nu arbeta vidare med målet om ett samhälle fritt från våld. Nu tar vi arbetet till nästa nivå och skapar konkreta aktiviteter för att få resultat som skapar trygghet, säger Lucia Prieto de la Fuente, avdelningschef Individ- och familjeomsorg

Planen har arbetats fram i nära samarbete mellan representanter från förvaltningens olika verksamhetsdelar. Samverkan har även skett med representanter från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids SFI-verksamhet och elevhälsoteam vad gäller avsnittet om utvecklingsbehov i Lomma kommun.

Läs dokumentet: Plan för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2023–2026 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Vare sig du är utsatt för, bevittnar eller utövar våld finns det hjälp att få.

Läs mer under Våld i nära relationer (lomma.se/vinr)

Se den korta filmen: Våld är inte bara slag

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Navigera vidare

Arkiv