Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 7 december

Två soptunnor

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 7 december. Då beslutades bland annat att avfallsföreskrifterna och avfallstaxan ska uppdateras. Här är en sammanfattning av dessa ärenden.

Protokoll från sammanträdet finns under fliken Kommun och politik.

Uppdatering av avfallsföreskrifter

Ett par lagändringar gör att Lomma kommuns avfallsföreskrifter, regler för hantering av avfall, behöver uppdateras.

  • Den 1 januari 2024 kommer en ny förordning om producentansvar för förpackningar att påverka kommunernas insamlingssystem för olika typer av förpackningsavfall.
  • Avfallsförordningen har förändrats avseende bioavfall, utsortering, insamling och
    förpackningsavfall.

Förslaget till nya föreskrifter ställdes ut med möjlighet att komma med synpunkter under sommaren 2023.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att anta de uppdaterade avfallsföreskrifterna som börjar gälla den 1 januari 2024.

Ändrade avgifter för avfallshantering

Det är sedan januari 2017 Sysav som hanterar avfallsverksamheten i Lomma kommun. Sysav har föreslagit en uppdaterad avfallstaxa. Bland annat innebär detta att alla som bor i flerfamiljshus kommer att betala en fast grundavgift per lägenhet i stället för att betala per avfallskärl. Detta blir enligt förslaget ett mer korrekt sätt att ta ut avgiften. Grundavgiften blir 500 kronor per lägenhet.

Kommunfullmäktige har beslutat att anta den uppdaterade avfallstaxan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv