Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Förslag om folkomröstning inlämnat

Två mappar med dokument på ett runt bord

Den 6 december lämnades två olika namninsamlingar in till Lomma kommun med begäran om folkomröstning om nytt kommunhus och gymnasium samt ökade resurser till skolan. Här kan du läsa om hur processen ser ut framöver.

Den 6 december lämnades två separata namninsamlingar med namnunderskrifter in till Lomma kommun. Syftet med underskrifterna är att få till stånd folkomröstning avseende följande frågor:

  • ”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas”
  • ”Jag vill att ekonomiska medel ska tillskjutas så att samtliga nuvarande F-3 skolor i Lomma kommun, däribland Löddesnässkolan och Pilängsskolan, ska fortsätta intaget till sina förskoleklasser, med möjlighet till färre barn per klass”

Vad händer nu?

En folkomröstning kräver namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade i kommunen, vilket i det här fallet innebär cirka 1 800 personer. Antalet namnunderskrifter måste därför först kontrolleras av kommunen. Eftersom det rör sig om två namninsamlingar kommer dessa att behandlas som två separata ärenden. Det man undersöker är bland annat att de som skrivit på är boende i kommunen, att de är röstberättigade och endast skrivit på en gång. Det är i detta steg i processen som kommunen befinner sig i just nu.

När granskningen är gjord och om antalet namnunderskrifter motsvarar 10 procent av kommunens röstberättigade är det kommunfullmäktige som fattar beslut om folkomröstning ska hållas. Om fullmäktige skulle besluta att folkomröstning ska ske, är nästa steg att fatta beslut om bland annat vilken dag omröstningen ska ske, hur valsedlarna ska se ut och utformningen av frågorna. Valmyndigheten måste då involveras och datum ska stämmas av med dem senast tre månader innan.

En folkomröstning är rådgivande. Efter folkomröstningen behöver kommunfullmäktige fatta beslut i den sakfråga som omröstningen gäller. Det beslutet fattas med enkel majoritet, det vill säga det alternativ som får flest röster vinner.

Hela processen från början till slut tar flera månader och det är för tidigt i processen att säga redan nu när en folkomröstning skulle kunna genomföras.

Beslutet att bygga en gymnasieskola och ett nytt kommunhus togs september 2021 av kommunfullmäktige. Syftet med att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus i Lomma är att möjliggöra fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapa rådighet över kvalitet och kostnader samt bygga ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare.

Läs mer om Kommunhus och gymnasieskola - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Frågan om förskoleklasserna handlar om att antalet klasser i dagsläget är för många i förhållande till den efterfrågan som finns. Barnkullarna har minskat de senaste åren och anpassningar till efterfrågan behöver göras då verksamheten har krav på sig att organisera resurseffektivt.

Läs Frågor och svar om förskoleklasserna till höstterminen 2024 - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Ett folkinitiativ är när människor samlar ihop namnunderskrifter för att begära att beslutsfattare att ta upp en viss fråga eller förslag. Om tillräckligt många personer stöder initiativet (10 procent av de röstberättigade) genom sina underskrifter, kan det leda till att frågan blir föremål för en folkomröstning.

Folkomröstningen är själva omröstningen där alla får säga sitt om en fråga, medan folkinitiativ är processen där människor samlar stöd för att få en viss fråga att bli föremål för en folkomröstning.

Läs mer om processen under Kommunal folkomröstning

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Navigera vidare

Arkiv