Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Trygghetsmätning visar att Lomma fortsatt upplevs som tryggt

En rad bilar polisbilar står uppställda. Bakom radar fler fordon som ser ut som personbilar upp sig och några ungdomar står intill dem.

Polisens trygghetsmätning visar att buskörning med mopeder upplevs som ett problem. Under motorträffen på fritidsgården Centralen tidigare i höst fanns polisen på plats för att svara på frågor och funderingar kring bilar och mopeder. Foto: Polisen

Tack alla som tidigare i höst svarade på Polisens trygghetsmätning! Resultatet visar att Lomma fortsatt upplevs som en trygg kommun. Buskörning med mopeder och nedskräpning är dock fortfarande något som skapar en känsla av osäkerhet.

Invånarna i Lomma kommun upplever fortsatt att de bor i en trygg kommun. Resultatet från trygghetsmätningen redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem”. Lommas trygghetsindex är 1,35. Det är samma låga resultat som förra året.

Resultatet för Lomma kommun visar att risken att drabbas för brott är låg i kommunen.

Lomma kommun är fortsatt en trygg kommun även om det finns saker som sticker ut och som vi behöver arbeta mer med. Även om tryggheten är stor inträffar ibland allvarliga brott som gör att tryggheten kan påverkas. Polis och kommun följer utvecklingen och vidtar förbyggande åtgärder kontinuerligt. Det är många som samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i vår kommun. Alla kan göra lite. Tillsammans kan vi göra mycket, säger kommunpolis Håkan Persson.

Några saker sprider dock en känsla av otrygghet:

  • Buskörning med mopeder
  • Nedskräpning
  • Ungdomsgäng
  • Oro för stöld

Buskörning med mopeder upplevs även i år som ett påtagligt stort problem. Av kommunens två större orter är det Lomma som sticker ut. I början av 2023 påbörjade kommunpolisen och områdespolisen en djupare analys av problemet genom medborgardialoger, medborgarenkäter och en orsaksanalys. Flera mopedister har blivit kontrollerade och bötfällda under året. Ett flertal mopeder har också tagits i beslag och mopedkontrollerna kommer att fortsätta.

Fredagen den 29 september anordnade fritidsgården Centralen i samarbete med polisen även en motorträff för intresserade ungdomar. Polisen fanns då på plats för att svara på frågor och funderingar kring bilar och mopeder.

Nedskräpning är också något som fortsätter skapa otrygghet. Problemet upplevs mycket större i Lomma än i Bjärred och tros kopplas samman med sommarsäsongen.

I Lomma tätort tycker medborgarna även att ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen är ett problem. Kommunens trygghetsråd, där polisen ingår, kommer titta vidare på detta och har som mål att hitta samverkansmetoder som förebygger problematiken.

I Bjärred sticker oron för att bli utsatt för stöld ut i resultatet. Antalet anmälda stöldbrott i Bjärred har också ökat under året. Trafikkontroller med inriktning att hitta de som begår stölderna har genomförts och kommer att fortsätta.

Det är glädjande att se att kommunen fortsatt ligger bra till i trygghetsmätningen och att vi upplevs som en trygg kommun. Kommunens trygghetsråd kommer att ta del av resultatet för att se vad vi behöver jobba vidare med. Trygghetsmätningen är en viktig del i kommunens övergripande lägesbild för det brottsförebyggande arbetet, säger Lomma kommuns säkerhetschef Anders Åkesson.

Lomma ingår tillsammans med kommunerna Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge i lokalpolisområde Kävlinge. Det samlade trygghetsindexet för hela polisområdet hamnade i år på 1,54, att jämföra med fjolårets resultat 1,57.

Bakgrund

Polisen har genomfört trygghetsmätningar i olika delar av landet sedan mitten av 1990-talet. Syftet är bland annat att ta reda på i vilken grad allmänheten utsätts för brott och hur trygga kommuninvånarna känner sig i sitt närområde. Mätningarna görs i samarbete med kommunerna och resultaten ligger till grund för polisens och kommunernas arbete med både akuta problem och långsiktiga brottsförebyggande åtgärder.

Totalt skickades 2 700 enkäter ut i lokalpolisområde Kävlinge. 1 514 svar kom in, vilket motsvarar 56,2 %. Svarsfrekvensen i Lomma och Bjärred var något högre – 57,5 %, respektive 64,9 %.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv