Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Helhetsgrepp kring Torkladans framtid

Foto på Torkladan tagit innan branden.

Foto på Torkladan i Lomma hamn innan branden.

Torkladan i Lomma hamn förstördes i en brand i oktober 2022. Skadorna blev väldigt omfattande och stora delar av byggnaden är fortfarande obrukbara. Nu ska vi utreda vad det finns för olika handlingsalternativ för byggnaden och hur den kan iordningställas för att bidra till samhället och platsen på ett bästa sätt.

Ett viktigt stråk

Byggnaden ligger strategiskt placerad ut med Hamnstråket och kajpromenaden, precis intill Varvstorget. Stråket är välbesökt och viktigt för både Lommabor och besökare, och det är i höjd med Torkladan som Sommargågatan börjar. Byggnaden är även en av mycket få bevarade i området med industrihistorisk koppling. Den bedöms i kommunens kulturmiljöprogram som omistlig som monument över industrialismens betydelse för Lommas framväxt och Lommas betydelse för den svenska byggnadsindustrin.

Historisk byggnad från tegelindustrin

De senaste åren har byggnaden använts som lagerbyggnad och varvsverksamhet. Från början var Torkladan en utlastningslada för tegel och den enda bevarade byggnaden från det kockumska tegelbruket som låg i Lomma hamn. Därefter tog Skånska Cementaktiebolaget över byggnaden innan Eternitfabriken övertog området och använde Torkladan som lagerlokal för gipsskivor.

Pågående klimatutmaningar

Samtidigt är platsen intill hamninloppet i ett relativt utsatt läge med anledning av pågående klimatförändringar med höjda vattennivåer. Kommunen arbetar redan nu med frågor kring hur bebyggelsen i Lomma kan skyddas på bästa sätt. Bland annat behöver kanterna längs åmynningen på lite längre sikt säkras mot högre vattenflöden.

Helhetsgrepp kring Torkladans framtid

Alla dessa aspekter sammantaget medför att kommunen ser ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Torkladan. Därför ska vi utreda vad det finns för olika handlingsalternativ avseende Torkladan och undersöka hur byggnaden bäst kan iordningställas. När vi väl investerar i Torkladan, så vill vi vara säkra på att den bidrar till samhället och platsen på ett optimalt sätt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Östling

Navigera vidare

Arkiv