Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Vi ersätter T-bryggan i Lomma

T-brygga i Lomma

Med start i januari 2024 påbörjar vi vårt arbete med att ersätta T-bryggan i Lomma. Vi river den gamla bryggan för att bygga en ny brygga på samma plats med längre livslängd och bättre förutsättningar att motstå naturens krafter. Dessutom blir det en större badplattform med soldäck, vindskydd och låsbara förvaringsboxar längst ut.

Från och med januari 2024 och under våren ska vi ersätta befintlig T-brygga i Lomma med en ny. Den nya bryggan kommer ha en överbyggnad i betong och väderbeständiga pålar. Samtidigt bygger vi räcken av stål för längre livslängd och mindre underhåll. Längs med bryggan kommer det att finnas sittplatser, och längst ut blir det en större badplattform med ett soldäck av trä. Det kommer även bli bättre förvaringsmöjligheter med låsbara boxar.


Likt den befintliga bryggan kommer det att finnas två trappor som leder ner till havet, med dubbla handledare för bästa tänkbara tillgänglighet.

Varför gör vi det?

Den befintliga T-bryggan är i dåligt skick och har enligt bedömningar en begränsad livslängd. Bryggan fick dessutom ytterligare skador i samband med stormen Malik. En ny anläggning är nödvändig för att T-bryggan även i fortsättning ska vara en attraktiv badplats och mötesplats.


Det blir dessutom mer kostnadseffektivt att bygga en ny brygga – som byggs för att klara väder, vind och användning under en lång tid framöver, än att underhålla den nuvarande bryggan med dyra underhållsinsatser.

Tillgänglighet i området under pågående byggnation

Tillgängligheten i området kommer att begränsas något under pågående byggnation. Preliminärt etableringsområde för entreprenören är på del av parkeringsytan vid Sandhamnsgatan. Pirarmen ut mot I-bryggan kommer att vara tillgänglig under hela projektet. Arbete kommer att pågå under vanliga arbetstider.

Tidplan

Januari 2024 – planerad byggstart
Maj 2024 – bryggan beräknas vara klar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv