Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Öppet hus för verksamhetsområde Malmövägen

Välkommen på öppet hus för verksamhetsområde Malmövägen

På en yta om cirka 18 hektar, mellan Malmövägen och E6an i Lomma planerar vi för ett nytt verksamhetsområde. Den 24 oktober håller vi öppet hus för dig som vill veta mer om utvecklingen.

På en yta om cirka 18 hektar, mellan Malmövägen och E6an i Lomma planerar vi för ett nytt verksamhetsområde. Här vill vi skapa möjlighet för nya verksamheter att etablera sig men också möjliggöra för
verksamheter som ligger mer centralt i Lomma tätort att flytta ut.
I första hand ska det erbjudas möjlighet för företag från Norr vinstorp att flytta, för att möjliggöra en omvandling av Norr vinstorp till blandad bebyggelse på längre sikt.

Innan verksamhetsområdet kan bebyggas krävs ett relativt stort förarbete. Exempelvis ska en detaljplan tas fram som bland annat prövar markens lämplighet för bebyggelse. Inom ramen för det arbetet tas ett antal utredningar fram som ger oss mer kunskap om hur vi på bästa sätt utformar området. Vi är fortfarande i ett tidigt skede.

Välkommen på öppet hus den 24 oktober

Är du nyfiken och vill veta mer om projektet? Välkommen på öppet hus den 24 oktober! Här ges tillfälle att prata om planerna för området och ställa frågor. På plats finns tjänstepersoner och politiker. Även ett av de företag som planerar att flytta till området kommer finnas på plats
för att berätta om sin verksamhet.

När: tisdagen den 24 oktober kl. 18:00-19:30
Var: matsalen på Karstorpskolan södra i Lomma
Ingen föranmälan behövs.

Vid frågor, vänligen kontakta Kontaktcenter på info@lomma.se eller tel. 040-641 10 00

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf

Navigera vidare

Arkiv