Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Ta hjälp av ett personligt ombud!

Rosa blomma

Det finns olika sorters stöd för dig som lever med psykisk ohälsa. Ett stöd kan vara att ta hjälp av ett personligt ombud.

Varje år drabbas en miljon svenskar av psykisk ohälsa enligt Stiftelsen Forska!Sverige. Psykisk ohälsa innefattar inte endast diagnoser som borderline eller schizofreni utan tillstånd som depression, ångest och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd ingår också.

Therese Niss, personligt ombud

Therese Niss, personligt ombud

Ingen är immun och oavsett vilken typ av psykisk ohälsa en person drabbas av så orsakar det lidande både för personen själv samt dennes omgivning. Det kan vara svårt att klara av det vardagliga livet som att sköta arbete, ta hand om relationer och sig själv.

Psykisk ohälsa är svårt att hantera på egen hand och det är viktigt att söka hjälp i ett tidigt stadie.

I de fall en person med psykisk ohälsa gått utan stöd i flera år och/eller inte har tillräckligt med stöd för att klara av sin vardag finns personligt ombud. Personligt ombud är en organisation och fristående aktör för personer med psykisk ohälsa.

Vad gör ett personligt ombud?

Till personligt ombuds uppdrag hör att stödja personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning att ta tillvara sina rättigheter i samhället.

Ett personligt ombud står på din sida och stödjer dig i att finna din väg och företräder då det behövs i kontakt med vård och myndigheter samt i andra viktiga kontakter.

Personligt ombud arbetar enbart på uppdrag av dig. Kontakten är frivillig och kostnadsfri. De har ingen dokumentationsplikt eller journalföring och arbetar under sekretess och tystnadsplikt.

Om du vill komma i kontakt med ett personligt ombud, är det lättast att nå dem via telefon eller mail. Du kan välja att ta kontakt själv eller be någon annan. Tveka inte att höra av dig om du eller någon du känner behöver stöd:

På PO-Skånes webbsida hittar du kontaktuppgifter och mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du även mer information om Vad ett personligt ombud gör? Länk till annan webbplats.

Läs mer om vilket stöd Lomma kommun erbjuder personer med psykisk ohälsa

Se filmen "Vad gör ett personligt ombud?"

Fakta PO

Personligt ombud (PO) riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, med psykisk funktionsnedsättning som innebär betydande svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden i vardagen.

Lomma kommun har avtal med PO Skåne när det gäller tjänsten personligt ombud för sina invånare. PO Skåne är en ideell förening som bildades år 2000 av RSMH och Schizofreniföreningarna i Skåne. Verksamheten är inte vinstdrivande och den är politiskt och religiöst obunden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Navigera vidare

Arkiv