Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Byggentreprenör klar för kommunhus och gymnasium

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande och Martin Andersson, VD NIMAB.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande och Martin Andersson, VD NIMAB.

Det blir NIMAB Entreprenad AB, som tilldelas uppdraget som byggentreprenör. Nimab grundades 1985 i Sjöbo och har lång erfarenhet av att genomföra byggprojekt. Åtta företag lämnade anbud.

Kontrakt med god marginal inom budget

Entreprenadkostnaden som Lomma kommun kommer att skriva kontrakt på med NIMAB uppgår till 440 miljoner kronor. Det är med god marginal inom den senast beslutade budgeten på 578 miljoner kronor, som även omfattar kommunens byggherrekostnader, exempelvis för projektledning och myndighetsavgifter samt en schablon för ändrings- och tilläggsarbeten.

Det finns flera förklaringar till att totalkostnaden i nuläget ser ut att bli lägre än budgeterat. Det beror dels på konjunkturen, där efterfrågan på nyproduktion minskat vilket innebär bättre priser. Projekteringen har också varit väl genomarbetad och ett detaljerat och väl bearbetat förfrågningsunderlag minskar riskerna för entreprenören, som slipper ta lika stor höjd för överraskningar och kan lägga ett skarpare pris, berättar Johan Hallfast, lokalförsörjningsstrateg vid Lomma kommun.

En milstolpe i projektet

Tilldelningen innebär ytterligare en milstolpe i byggprojektet. I slutet av september antogs den nya detaljplanen av kommunfullmäktige och i oktober och november flyttar kommunens verksamheter ut till tillfälliga lokaler, bland annat till Alnarp med Sveriges lantbruksuniversitet som närmaste granne.

Kommunhuset kommer att rivas under det första kvartalet av 2024, varpå byggnationen påbörjas. Planerad inflyttning och skolstart beräknas ske år 2027.

Kontrakt kommer att skrivas när överklagandetiden passerat.

Se presentation av projekt och tilldelningsbeslut:

En kamera som visar deltagarna vid presentationen.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Präntare

Navigera vidare

Arkiv