Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Detaljplan för gymnasieskola och nytt kommunhus antagen

Röda linjer på en karta som visar detaljplanens gränsdragning. Planområdet avgränsas av Vinstorpsvägen i norr, Hamntorget i väst, Hamngatan och del av Banparken i syd. Den västligaste delen av Vinstorpsskolan ligger även inom planområdet.

Planområdet markerat i rött. Det avgränsas av Vinstorpsvägen i norr, Hamntorget i väst, Hamngatan och del av Banparken i syd. Den västligaste delen av Vinstorpsskolan ligger även inom planområdet.

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 28 september. Då beslutade fullmäktige bland annat att anta detaljplanen för gymnasieskola och nytt kommunhus i centrala Lomma.

Detaljplanen prövar lämpligheten att använda fastigheterna 34:1 m.fl. i Lomma för gymnasieskola och kommunhus samt i mindre utsträckning centrumverksamhet. Planområdet är i stort det kvarter där kommunhuset finns idag. Området avgränsas av Vinstorpsvägen i norr, Hamntorget i väst, Hamngatan och del av Banparken i syd. Den västligaste delen av Vinstorpsskolan ligger även inom planområdet.

Planförslaget ställdes ut för granskning 29 mars-30 april tidigare i år.

Genom att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus så möjliggör vi för fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapar rådighet över kvalitet och kostnader och skapar ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare. Samtidigt stärker vi befintliga stråk mellan tågstation, centrum och hamn och skapar nya platser som bidrar till ett levande centrum.

Läs gärna mer på projektsidan för kommunhus och gymnasieskola Länk till annan webbplats..

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde publiceras inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv