Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Jobb och företagande, Äldreomsorg

Flexibla arbetsuppgifter erbjuds för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön

Vårdpersonal med äldre man

Medarbetare inom äldreomsorgen ska kunna arbeta med alternativa arbetsuppgifter i de fall som de inte kan utföra ordinarie arbetsuppgifter, men ändå kan och vill vara i tjänst.

Inom både särskilt boende och hemtjänst har det tagits beslut på avdelningschefsnivå att erbjuda alternativa arbetsuppgifter för medarbetarna i de fall då medarbetarna inte klarar av ordinarie arbetsuppgifter, men ändå vill och kan arbeta.

Att kunna anpassa arbetsuppgifterna innebär att en medarbetare till exempel kan vila sin onda axel och i stället följa med som stöd till en kollega på hembesök och ägna tiden åt social omsorg till brukaren. Det innebär mer kvalitetstid för våra brukare samtidigt som medarbetaren slipper sjukskriva sig. Ett annat alternativ är att medarbetaren kan ägna sig åt administrativa uppgifter eller ta del av utbildning på distans vid t.ex. en stukad fot.

Alternativa uppgifter är ett erbjudande

Att kunna arbeta med alternativa uppgifter är ett erbjudande för de medarbetare som kan arbeta, men inget man måste göra. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma och vila när man är sjuk eller har en infektion, både ur hälsoperspektiv och med tanke på smittrisk.

Som arbetsgivare vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt arbete och god arbetsmiljö. Våra medarbetare är viktiga och värdefulla, säger Magnus Ydmark, kommundirektör och tf. socialchef och fortsätter;

Därför vill vi skapa möjlighet för medarbetare att arbeta med andra arbetsuppgifter så att till exempel karensdag kan undvikas och medarbetaren kan genomföra utbildningar eller andra arbetsuppgifter. Jag vill förtydliga att det viktigaste är att medarbetaren tillfrisknar eller rehabiliterar sig så snart det är möjligt. Är medarbetare sjuk eller smittsam så är isolering och vila det naturliga.

Ny rutin

Som en följd av införandet av alternativa uppgifter har en ny rutin för äldreomsorgen kopplat till sjukfrånvaro tagits fram. Här beskrivs att sjukanmälan ska göras genom ett samtal till närmaste chef. Samtalet är viktigt för att kunna ha en dialog om hur arbetsgivaren bäst kan stötta medarbetaren och för att gemensamt diskutera möjligheten till alternativa arbetsuppgifter. Rutinen har samverkats med facken, men en löpande dialog förs kring uppföljning av hur den fungerar samt eventuella revideringsbehov.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv