Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Mer långsiktig planering inom hemtjänsten

Kalender

Nya 12-veckors schema inom hemtjänsten ska ge bättre framförhållning för medarbetare och mer kontinuitet för brukarna.

För att kunna planera mer långsiktigt, schemalägger hemtjänsten nu för 12 veckor i taget i stället för som tidigare fyra veckor åt gången.

En mer långsiktig planering och framförhållning innebär att våra brukare kan få en annan kontinuitet kring sina besök av fast omsorgskontakt samt att våra medarbetare kan planera sina fridagar bättre, säger Liselott Nilsson Klang, avdelningschef för hemtjänst och konstaterar;

Schemaändringen kommer att gynna både vår verksamhet, våra medarbetare och våra brukare.

Alternativa uppgifter

Inom hemtjänsten kommer man även att börja med alternativa arbetsuppgifter för medarbetarna i de fall då medarbetarna inte klarar av ordinarie arbetsuppgifter, men ändå är arbetsföra.

Att kunna anpassa arbetsuppgifterna för våra medarbetare innebär att en medarbetare till exempel kan vila sin onda axel och i stället fokusera på att uppdatera en genomförandeplan. Hen kan även följa med som stöd till en kollega på hembesök och ägna tiden åt social omsorg till brukaren. Det innebär mer kvalitetstid för våra brukare samtidigt som medarbetaren slipper sjukskriva sig, berättar Liselott Nilsson Klang.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Liselott Nilsson Klang

Navigera vidare

Arkiv