Datum: | Nyheter: Uppleva & göra

Tillfällig avrådan från bad har tagits bort

Strand och vatten.

Eftersom VA Syd meddelade att de bräddat ut i Höje å från en pumpstation, har kommunen i veckan avrått från att bada vid Hamnhusen, Lomma norra och Habo ljung i väntan på resultat från provtagning. Nu visar provtagning att vattnet är tjänligt igen.

Resultatet av måndagens badvattenprovtagning visade tjänligt badvatten vid samtliga badplatser förutom Hamnhusen, som visade på tjänligt med anmärkning. Tjänligt med anmärkning innebär att halten bakterier i provet är något förhöjt men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Den tillfälliga avrådan tas därför bort.

Ett extra omprov kommer att tas vid Hamnhusen och Lomma norra under veckan. Resultatet sätts upp vid badplatserna och läggs även in på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Resultat från provtagningen den 4 september

  • Långa Bryggan – Tjänligt
  • Habo Ljung Camping – Tjänligt
  • Lomma Norra – Tjänligt
  • I-bryggan - Tjänligt
  • Hamnhusen (T-bryggan) – Tjänligt med anmärkning

Avrådan för hel säsong vid Hamnhusen

Hamnhusen har kvar sin avrådan för hel säsong på grund av att badplatsen har fått den långsiktiga klassificeringen ”dålig kvalitet”. Klassificeringen baseras på provresultat från de senaste fyra åren. Du kan läsa mer om detta under: Hamnhusens badvattenkvalitet. Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv