Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Tillfällig avrådan från bad vid Hamnhusen (T-bryggan) har tagits bort

T-Bryggan i Lomma

Vid provtagningen den 21 augusti uppmättes värden för otjänligt badvatten vid Lomma Hamnhusen. Onsdag den 23 augusti togs nya prover och resultatet visade ett värde för tjänligt med anmärkning, vilket innebär att den tillfälliga avrådan nu tagits bort. Dock kvarstår avrådan för hel säsong vid Hamnhusen.

Resultatet från onsdagens badvattenprovtagning visade att provet som togs vid Hamnhusen (T-bryggan) nu visade värden för tjänligt med anmärkning. Enligt rutin kommer det att tas ytterligare ett omprov under den kommande veckan. Även om måndagens prov som togs vid I-bryggan inte visade på otjänligt togs det ett extra prov även där. Det provresultatet visade ett värde för tjänligt med anmärkning.

Resultat från provtagningen 23 augusti

  • Hamnhusen (T-bryggan) – Tjänligt med anmärkning
  • I-bryggan – Tjänligt med anmärkning

Tjänligt med anmärkning innebär att halten bakterier i provet är något förhöjt men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Avrådan för hel säsong vid Hamnhusen

Med anledning av resultaten från provtagningen den 23 augusti har nu den tillfälliga avrådan för bad tagits bort från badplatsen Hammhusen (T-bryggan). Dock har Hamnhusen fortfarande kvar sin avrådan för hel säsong på grund av att vattnet har fått klassificeringen ”dålig kvalitet”.

Du kan läsa mer om klassificeringen och utredningarna under: Hamnhusens badvattenkvalitet. Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv