Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik

Chefsförändring på socialförvaltningen

Dialogmöte om äldreomsorgen

Efter snart ett år som socialchef i Lomma kommun lämnar Ajsela Music sin tjänst efter ett gemensamt beslut av henne och kommundirektör Magnus Ydmark.

Jag vill tacka Ajsela Music för hennes engagerade arbete som socialchef i ett komplext och viktigt uppdrag. Inför det fortsatta utvecklingsarbetet har vi dock olika synsätt på hur det ska genomföras och därför har vi enats om denna lösning, säger kommundirektören Magnus Ydmark och fortsätter:

Det utvecklingsarbete som Lomma kommun är inne i fortsätter som planerat. Vårt gemensamma mål är att skapa en verksamhet med hög kvalitet för våra invånare.

Ajsela Music kommenterar beslutet:

Det har varit ett händelserikt år med många stora utmaningar och höga förväntningar, både på socialförvaltningen och på mig i min roll som förvaltningschef. Tack vare det stora engagemanget hos medarbetarna har vi tillsammans gjort framsteg i vårt utvecklingsarbete i strävan att nå våra uppsatta mål. Jag vill passa på att tacka Lomma kommun för den här tiden och erfarenheterna jag tar med mig till mina framtida uppdrag.

Även Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande, vill tacka Ajsela Music för hennes tid i Lomma kommun.

Ajsela har varit starkt drivande framför allt inom utvecklingen av äldreomsorgen och har gjort en stor insats. Jag vill passa på att tacka Ajsela för ett gott samarbete under den här tiden och önskar henne lycka till i hennes framtida uppdrag.

Medan rekrytering av ny socialchef pågår, kommer Magnus Ydmark att ha rollen som tillförordnad socialchef.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv